(Ui111, Éilimcx.Rich ter MJIIMI ETEfeW Geschiedkundig tijdschrift mjp&SSfMMMM ör* zttöm Naam(oozeVennootschap Machinefabriek Specialiteit voor SÜI^Efe-erv GASFABRIEKEN voorheen 6>^/// dé?/ 5 februari 1912./^ O.A. in deze aflevering Naer de Westindiën Bataafs-Braband IJzer en suiker De Kerre Frelen Liske "WA®!) ilJli^S/riiMJX',ij S'VA'i OkNOB N'JVcnVEETtELI eVVAVIA iSèè'GÖÓDFN HET, TENTOONSTEL' IN G varNUVERH en KÜNSTIND GRONINGEN 1303 BRONZEN MED ercuur Code injebruik -am adres^Machmefabriek' TELEFOON N°I

Periodieken

De Waterschans | 1996 | | pagina 1