Geschiedkundig tijdschrift De Waterschans nr. 1 2001 Jan Bijsterveld over pastoors in Noord-Brabant in de periode 1400- 1570. Verder schrijft Ad Jansen over Fraaie renteniershuizen aan de Dorpstraat te Ulvenhout. Van de zelfde auteur Een historische naam van een plein in Ulvenhout. Het be treft dan het toponiem 'Rooienak- ker' of 'De Roode'. KAH.W. Leenders volgde de 'Fiets route door monumentaal Groen Breda' en passeerde daarbij de Spi- nolaschans, het Liesbos en de drie plekken in Bavel waar de katho lieke kerk stond/staat. Hij licht die plekken toe in zijn artikel: Om der conijnen wille. De bijdrage is een boeiende gids bij het maken van de fietstocht. De Vrijheijt van Rosendale, tijd schrift van de heemkundekring van dezelfde naam Jrg. 21, nummer 37, december 2000. Ook in deze periodiek een stuk geschiedenis van het openbaar vervoer en wederom is Marius J.C. Broos de deskundige auteur. Onder de titel Het eerste stationscomplex van Roosendaal (1854-1907) be schrijft hij, hoe Roosendaal aan het spoorwegnet werd aangesloten en daardoor zelfs twee stations kreeg. Dat kwam doordat er twee ver schillende maatschappijen een spoorlijn door Roosendaal exploi teerden. Drie jaarlang, van 1864 tot 1867, waren de twee stations ge scheiden. Joss Hopstaken publiceert zijn zesde gedeelte uit Het dagboek van Laurens Pels (1756-1764) en W.J.C. Heijnen, J.M.W. Hopstaken en B. van Tilburg laten ook in dit deel enkele Roosendaalse broeders van Saint Louis die in Roosendaal werk zaam waren, de revue passeren. Heemkundekring Het Zuidkwartier: Tijding Jrg. 23, nr. 3, december 2000. H. Jansen schrijft over De geschiedenis van de speelkaart. Adrie van Zun- derd gidst ons verder op haar Een wandeling door het Moretusbos en Putte. Corry van Sprundel doet verslag van de reis naar Rome bij gelegen heid van de heiligverklaring van zuster Marie Adolphine in Eigen tijdse bedevaart naar Rome. D. Adriaansen, P. de Ridder en P. van Meir hebben de Bergen op Zoomsche Courant van het jaar 1900 nog eens doorgenomen op zoek naar berichten over en adver tenties uit de Zuidwesthoek. Heemkundekring Willem van Strijen Zevenbergen: Oud Nieuws Jrg. 20, nr. 3, november 2000, nr. 62. Th.C. M. Noordermeer: Zeven bergen tussen 1930 en 1985. Gege vens over samenstelling gemeente bestuur, bevolkingsgroei (1940: 8.718 en 1984: 15.480), uitbrei dingsplannen, economische ont wikkeling, demping van de haven en het bestemmingsplan 'Industrie terrein Moerdijk'. Verder 'Op z'n Zeuvebergs gezeed' door Ine Krie- len-van Dorst en Jacques de Groot; in dit nummer de letter W te be ginnen met wa en eindigend met wurreveltje. Heemschut december 2000 Een fraai artikel over het mooie kasteel Gravenwezel dichtbij Ant werpen, geschreven door JJ. Bolle- bakker onder de titel: De wederop bloei van kasteel Gravenwezel. Eens was het kasteel eigendom van de heren van Glyrnes, in de 18de eeuw gerestaureerd door Jan Pieter Baur- scheit (1699-1768) en thans op nieuw gerestaureerd en bewoond door Axel Vervoordl, de antiquair uit de bekende Vlaaikensgang in Antwerpen. Die gang kocht hij ove rigens toen hij 22 jaar was en ook die liet hij opknappen. Thans is de gang een onderdeel van elke stads wandeling door hartje Antwerpen. Mooie foto's van het interieur van het kasteel. Brabants Heem Jrg. 52, nr.4, 2000. Hierin een bij drage waar de vorser naar het Bergs verleden zijn voordeel mee kan doen. Dit nummer opent namelijk met een artikel van Gerrit Groene- weg, de expert inzake Bergs aarde werk. In zijn De kannenmannen van Bergen op Zoom. Handel in zes- tiende-eeuws Rijnlands steengoed maken we kennis met Bergse han delaars in steengoed, kannen en kruiken. Zij importeerden met name uit Keulen, Raeren en Sieg- burg, en wat niet goed was, gooi den ze in de gracht bij de Gevan genpoort. Opgravingen daar lever den heel wat op en die buit was voor Groeneweg een dankbare bron voor dit artikel. Ajb. 2. Een deel van de handelswaar van de Bergse kannenmannen, waarschijnlijk vanwege een of andere fout in de gracht geworpen (Foto: G. Groeneweg). In deze aflevering: Onder de zoden... Onverwacht koninklijk bezoek 100 jaar broeders van Huijbergen Franse Hospitaal te Bergen op Zoom Weeskinderen als afzetters Geschiedenis van Bergen op Zoom IX De voeten en enkels van de stadstoren TU

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 24