De Waterschans nr. 2-2007 RONDE 2 kennisvragen 1. In 1787 begon Cornelis de Bruijn in de Steenbergsestraat (nr. 19) een herberg en logement in het huis genaamd Rupelmonde. In 1878 kwam het logement in handen van de Nijmeegse hotelhouder G. Simons. Hij verbouwde het pand ingrijpend, maakte er een hotel van en veranderde de naam. Welke naam kreeg dat hotel? Antwoord: Prince de Liège Score: 41 2. Markies Karei Theodoor van Palts-Sulzbach gaf een bekende componist opdracht om een opera te componeren ter gelegenheid van carnaval. Wie was die componist en hoe heet de opera? Antwoord: Componist Wolfgang Amadeus Mozart met de opera Idomeneo Score: 24% 3. Wat is een 'retteketet'? a. Iemand die vaak winden laat b. Iemand die nogal opvliegend van aard is c. Een kwaadspreekster d. Een stotteraar Antwoord: c. Een kwaadspreekster Score: 79% 4. Welk hoofdbestanddeel vind je: a. in het Brabants gerecht Prik in de pan? b. in het Brabants gerecht Prespotje? Antwoord: a. Longen in Prik in de pan b. Hersenen in Prespotje Score: 0% 5. In de veertiger jaren organiseerde de Bergse Atletiekvereniging Achilles twee afstandslopen in de stad, waarvoor altijd veel belangstelling bestond. Hoe werden die twee loopwedstrijden genoemd? Antwoord: De Parkloop en de Singelloop Score: 15% 6. Bijnamen: Geef de (officiële) familienaam van de volgende personen: Ko de Rus d'n Ercule d'n Ezel Antwoord: Ko de Rus - Groffen d'n Ercule - Nuijten d'n Ezel - Borghouts Score: 41% 7. Deze Bergenaar en beroemd siersmid volgde Romme op als fractievoorzitter van RKSP in de gemeenteraad van Amsterdam. Antwoord: Adrianus Johannes (Janus) Dingemans Score: 82% 8. Welke veldheer poogde driemaal tevergeefs Bergen op Zoom te veroveren, respectievelijk in 1597,1602 en 1605? Antwoord: Aartshertog Albrecht van Oostenrijk Score: 0% 9. In september 1910 vond te Bergen op Zoom een vliegweek plaats met diverse vliegdemonstraties. Hiervoor werd een echte 'aviateur' uitgenodigd. Hij vloog met een dubbeldekker of ook wel Biplane genoemd. De demonstraties vonden plaats op het Scheldestrand bij het Kurhaus. Hoe was de naam van deze Belgische 'aviateur'? a. Jan Olieslagers b. E.J. Perquin c. Francois Pellenaers d. Leon Verstraeten Antwoord: d. Leon Verstraeten Score: 24% 10. Welke markies/markiezin steunde het herstel van de rooms-katholieke stadsparochie en wanneer gebeurde dat (marge van 10 jaar)? Antwoord: Markiezin Maria Elisabeth II van den Bergh in 1651 Score: 35% 11. Uit welke landen komen volgende families oorspronkelijk: Becht Land a Crusio Niederer Wosyka Antwoord: Becht - Duitsland Landa - Frankrijk Crusio - Belgie Niederer - Zwitserland Wosyka - Oostenrijk Score: 15% 12. Welk gebouw staat op het hoogste punt in Bergen op Zoom? Antwoord: Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (Dit leverde aardig wat discussie op. Volgens de hoogtekaart ligt de Lourdeskerk op 13,8 meter +NAP. Bij de Zoomflat is dat 13,7 meter +NAP. De hoogte waarop de Lourdeskerk staat heeft mogelijk de afgravingen van de verschillende heuvels rond de stad overleefd omdat daarop de uitkijktoren van Kiek in de Pot stond.) Score: 0% 80 De Waterschans nr. 2-2007 13. Wie schreef: Mensen leven en werken Niet enkel uit eigen gedachten Dromen van vroeger geslachten Moeten het huidige sterken Antwoord: Anton van Duinkerken, als Voorwoord bij het boek van Corneel Slootmans Bergen op Zoom een stad als een huis. Score: 59% 14. Wanneer werd het Katholiek Militair Tehuis (KMT) opgericht? a. 1905 b. 1914 c. 1934 d. 1945 Antwoord: a. 1905 (N.B. 1945 ook goedgerekend, want in 1905 was er eigenlijk sprake van de Katholieke Militaire Vereeniging die een sociëteit en dus tehuis uitbaatte. 1945 is waarschijnlijk een herop richting nadat de vereniging in 1940 gelijkgeschakeld was.) Score: 41% 15. Waarvoor werd in 1860 de Kreekkrakdam aangelegd? Antwoord: Voor de aanleg van de spoorverbinding Bergen op Zoom-Goes Score: 88% THEMARONDE 2: Vastenavondliedjes Veel oude vastenavondliedjes zijn gebaseerd op bestaande (vaak landelijk bekende) liedjes. Geef bij de volgende titels de bijbehorende vastenavondliedjes. 1. Ons Lief Vrouw moet moeder blijven Antwoord: Mie d'n Os die 'addun geitje Score: 24% 2. Eerst een verhaaltje Antwoord: Zij d'al besloge (1954) Score: 65% 3. Olieslagers Antwoord: Bakker Joosse Score: 59% 5. Falderie, Faldera Antwoord: Wa d'emme toch een elluftal (1955) Score: 82% 6. Hup sjansee, de platte boender Antwoord: Kunde oew partijke blaze (1957) Score: 71% 7. Hoera we hebben centen Antwoord: Ettok wir op oew eupe (1960) Score: 88% 8. Signorita Estrallita Antwoord: Onze n'ouwe gasfebriek (1949) Score: 82% 9. Dat Pietje van jou Antwoord: Ge wit da doen 'k vor de leut (1963) Score: 47% 10. Geniet er dus maar van Antwoord: Me zette de sokke d'r in (1967) Score: 29% RONDE 3: kennisvragen 1. Wat was de oorspronkelijke naam van De Markies in de Steenbergsestraat? a. In de Veehandel b. De Zanzibar c. Café de Beurze d. Het Maastrichts Bierhuis Antwoord: d. Het Maastrichts Bierhuis Score: 88% 2. Bergen op Zoom heeft in het interbellum twee symfonieorkesten gehad. Welke twee waren dat? Antwoord: 1. De R.K. Orkestvereeniging en Kunstkring Der Vrueghden- bloeme. 2. Symfonieorkest Wilhelmina. Score: 15% 3. Geef een omschrijving van het begrip slaaibek. Antwoord: Iemand met een grote mond, ruziezoeker Score: 71% 4. 't Zit erop Antwoord: Eddok wir oewe slinger (1966) Score: 35% 4. In 1454 brak er gildenoproer uit te Bergen op Zoom. Heer Jan II kwam met een leger van 1500 man om het oproer de kop in te drukken. Twee jaar later werd als gevolg van het oproer de rol van de gilden beperkt in het stadsbestuur. Wat was de aanleiding van het oproer? Antwoord: Verhoging van de accijnzen op bier Score: 59% 5. Vlak na de oorlog werd voor één keer een representatief Bergs elftal geformeerd voor een wedstrijd in en tegen de Engelse twintown (Boston, Linconshire). Het team bestond uit 5 DOSKO-spelers, 5 MOC-spelers en de keeper van FC Borgvliet. Wie was deze keeper en wat was de uitslag van deze wedstrijd? Antwoord: Janus Verraes, uitslag: 0-1 (in het voordeel van het Bergse elftal) Score: 9% 6. Bijnamen: Geef de (officiële) familienaam van de volgende personen: Grijze Kaat De Doei De Bommarijn Antwoord: Grijze Kaat - Goris De Doei - Asselbergs De Bommarijn - Franken Score: 38% 7. Deze Bergenaar werd reeds vroeg in zijn leven burge meester en bracht het uiteindelijk tot burgemeester van 's-Gravenhage. Hij was lid van de Algemene Reken kamer van 1996 tot 2002. Antwoord: Mr.dr. A.E.J. (Ad) Havermans Score: 88% 8. Welke markiezin raakte in politieke moeilijkheden toen zij een familielid van de Oran jes hielp bij haar overgang tot het katholieke geloof? Antwoord: Maria Elisabeth II van den Bergh Score: 29% 81

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 20