De Waterschans nr. 2-2007 De Waterschans nr. 2-200 7 9. Op 19 februari 1528 vond het doopfeest plaats van de zoon van markies Antoon van Glymes, genaamd Jan naar zijn grootvader. De stad biedt de familie en hun hoge gasten een banket aan met allerlei {lekkernijen}. Eén van die gerechten is peren in ypocras. Wat is ypocras en naar welke wetenschapper uit de antieke wereld verwijst deze naam? Antwoord: Kruidenwijn genoemd naar Hippocrates. Score: 62% 10. De luidklokken van de Gertrudiskerk komen uit de toren van de Heilige Maagd Maria ten Hemelopneming- kerk. Door welke gieterij werden ze gegoten en wanneer? Antwoord: Bij Petit Fritsen in 1947 Score: 0% 11. Welke Bergenaar, woonachtig op het landgoed Weltevreden aan de Wouwsestraatweg, werd later Gouverneur- generaal van Nederlands Oost-Indië. Antwoord: Pieter Gerardus van Overstraten. Score: 47% 12. In welk jaar van de vorige eeuw woedde een grote brand in de Gertrudiskerk? Antwoord: 1972 Score: 100% 13. Tussen 1935 en 1946 bracht Tot Ons Genoegen (TOG) de hieronder vermelde vijf revues op de planken. A. Da d'emme wir g'ad. B. Wa summe nou ebbe. C. Ga nou gauw deur. D. Wa motter van komme. E. Ek't oe nie gezeed. Wat is de juiste chronologische volgorde? a. E-B-C-A-D b. C-E-B-D-A c. A-D-E-B-C d. C-B-D-E-A Antwoord: b. C-E-B-D-A (Tijdens de radiouitzending van de BRTO werd er gezegd dat alleen de eerste twee revues waren van TOG de andere drie van Onder Ons. De laatste 3 werden georganiseerd door een onafhankelijk revuecommittee dat voortkwam uit TOG en gesteund werd door de gebroe ders Benner, eigenaaren van het Luxortheater. In personele unie waren de organisatoren uitein delijk leden van TOG en Onder Ons en werden als zodanig door de bevolking gezien alhoewel dat strikt bestuurlijk niet zo was.) Score: 59% 14. Welk militair gebouw in Ber gen op Zoom is het oudste? Gouvernement Klein Arsenaal Groot Arsenaal Provoosthuis Antwoord: Groot Arsenaal (1764) Score: 18% 15. Tijdens de jaarmarkten van Bergen op Zoom waren kleurstoffen voor laken en ander textiel belangrijke handelsartikelen. De kleuren rood en blauw waren tijdens de middeleeuwen het meest populair. Van welke planten werden dëzè kleurstoffen meestal gemaakt? Antwoord: Meekrap en Weede Score: 71% THEMARONDE 3: Bekende krabben Wie zijn de volgende personen (1-5)? Antwoord: Deken Van Dam Score: 59% Antwoord: Louis Weijts Score: 71% Antwoord: Hendrik Goderie (Toeteroet) Score: 100% Antwoord: Maria Verbiest (Mie d'n Os) Score: 94% 8 2 Antwoord: Willem Asselbergs (Anton van Duinkerken) Score: 100% RONDE 4 kennisvragen 1. Wat is de huidige naam van herberg De Vriendschap? a. Café Krijnen b. De Lachende Vos c. De Mortier d. de Vier Winden Antwoord: De Mortier Score: 47% 2. Welke Belgische vluchteling bleef na de Eerste Wereld oorlog in Bergen op Zoom wonen en werd een beroemde componist/dirigent? Antwoord: Oscar van Hemel Score: 88% 3. Welk beroep oefende de baas van d'n 'ond van Ellewie uit? Antwoord: Slager Heiwig Score: 41% 4. Noem minstens vier ingre diënten van Bastaert. We bedoelen niet de ingrediënten om het brood zelf te bakken, zoals bloem, boter, eieren, zout en water. Antwoord: Rozijnen, appel, kaneel, suiker, bigareaux, amandelen, amandelspijs, hazelnoten Score: 41% 5. De 100 meter werd in 1951 voor de eerste keer door een Bergenaar onder de 11 secon den gelopen. Wie leverde deze prestatie? Welke twee stads genoten liepen sinds 1952 de 100 meter eveneens onder de 11 seconden? Antwoord: Piet Hoedelmans, later ook Piet van de Zanden en Frans Maas. Score: 0% 6. Bijnamen: Geef de (officiële) familienaam van de volgende personen: Blonde Stien De Stoepel Jantje Pap Antwoord: Blonde Stien - Soeters De Stoepel - Buuron Jantje Pap - van den Boom Score: 29% Opvallende antwoorden Ronde 2, vraag 2: 'Una ballo in masquera' en 'Carnaval de Venise' als opera van Mozart. Ook 'Carnaval des Marquises' van Jacob Obrecht en 'Les Montagnes' van Offenbach. Ronde 2, vraag 15: Om Brabant met Zeeland te verbinden. Ronde 4, vraag 3: Vijf teams antwoordden Bioscoopeigenaar. De eigenaar van de Luxor, de heer Peeters, had namelijk ook een hond. Ronde 4, vraag 12: acht teams antwoordden 11 geitjes. Had logisch geweest in een Vastenavondstad als Bergen op Zoom. Maar het zijn er toch echt 12. Althans, de laatste keer dat we keken. Ronde 4, vraag 15: 'De Vriendenkring'; 'Lief en Leed'; 'Over mijn lijk'; 'De Broederschap'; 'Thalia'; 'Behouden uitvaart en de goede wind mee, eindelijk voor anker en hou het droog aan de grond bij goed viswater, voor altijd onder zeil'; 'Op hoop en zegen'; 'Schuttevaer'; 'De Onderlinge 'Samen naar de kelder". 7. Deze Bergenaar verwierf bekendheid als filmregisseur en werd beschouwd als de meest getalenteerde van zijn generatie. In 1987 kwam plotseling een einde aan zijn leven. Antwoord: Adriaan Ditvoorst Score: 94% 8. Deze jurist, lid van de Tweede Kamer voor Bergen op Zoom en minister, werd als eerste katholiek lid van de Raad van State. Hij werd in 1813 te Bergen op Zoom geboren en overleed in 1906 in Den Haag. Antwoord: Pieter Karei Meeusen Score: 24% 9. In 1937 ontving An van Ginneken een koninklijke onderscheiding uit handen van de toenmalige garnizoensommandant Luitenant Kolonel Th.A. Boeree. Voor welk feit viel haar die eer te beurt? Antwoord: Zij had vele lange jaren gediend bij het Ministerie van Oorlog als marketentster. Zij was tevens de laatste marketen ster in Bergen op Zoom. Score: 100% 10. In 1705 werd de rooms- katholieke schuilkerk binnen de stad toegelaten. Waar stond het kerkgebouw? Antwoord: Aan de Korenmarkt Score: 76% 11. Deze hoveniersfamilie woont rond 1620 reeds te Bergen op Zoom, en het is niet bekend dat zij uit een andere plaats afkomstig zou zijn. Deze familie mag zich daarom authentiek Bergs noemen. Over welke familie hebben we het hier? a. Franken b. Nuijten c. Verduit d. Withagen Antwoord: Verduit Score: 41% 12. Op de Boulevard nabij het winkelcentrum Het Kompas staan een aantal bronzen geitjes in het gras. Hoeveel van die geitjes staan er? Antwoord: Twaalf. Score: 35% 8 3

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 21