-200 7 B 8 5 N 9 9 Einduitslag 7. 0 6 7 LD PQ 2h De Waterschans nr. 2 2 00 7 Telgenöifc A tl LU 13. Het gebouw van de Rijks- HBS werd in 1885 gebouwd op de geslechte omwalling van de stad. Wie was de architect? Antwoord: C.P. van Genk Score: 94% 14. In welk jaar werd Blokstal 1 gebouwd en in welk jaar werd zij gesloopt a. 1699 en 1968 b. 1695 en 1969 c. 1706 en 1965 d. 1703 en 1967 Antwoord: d. 1703 en 1967 Score: 35% 15. Wat was de naam van de begrafenissociëteit van vissers en schippers opgericht in 1896? Antwoord: Het Scheepje Score: 0% Foto's: Het Markiezenhof Historisch Centrum Ron van Tilborg. 1. HC het Markiezenhof 102 punten 2. De Eigenwijzen 99 punten 3. Vereniging Binnenstad 95 punten 4. De Notenkrakers 93 punten 5. Parochie H. Maagd 92 punten 6. De Hofnarren 90 punten 7. SBM (2) 89 punten 8.60+ Stichting Vastenavend 87 punten 9. Zeezuiper vooruit 81 punten 10. De Bergse Stadsreuzen 80 punten 11. De Berregse Kamer 79 punten 12. SBM (1) 75 punten 13. Redacteuren BN/De Stem 74 punten 14. Nazaten JanVanGlymes 72 punten 15. Toeteroet 67 punten 16. 't Rijks 60 punten (Een tweede team van 't Rijks deed buiten mededinging mee en haalde 77 punten). M 1 PJ A-J LÜ +S.U :.^/ttoerdfiich %+'K>p, tr ■KT^t Schil Jt SWïöïd IN DEZE AFLEVERING: Blubber, scherven en goud 1 De commandanten van Fort de Roovere 1 Oestercultuur deel 3 Casus Bergen op Zoom Werkgroep Genealogie: belastingperikelen uit 1667 Drie Canadese soldaten alsnoc begraven E VVzVTERSCH ANS i Kvck inde n i -i WARDTAAL: DE AFKORTING IH S

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 22