Tongeren, een stad met een boeiend verleden Een tekening van Brussel 1747 Eene formidabele belegering, tweede deel Bruiloftsfeest 1956: betaald! en nog veel meer... 39e jaargang juni 2009 FAUSTD NU MINE BERGA VICTRIX De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl Postbus 280 4600 AG Bergen op Zoom FAUSTD NU MINE BERGA VICTRIX

Periodieken

De Waterschans | 2009 | | pagina 1