In 1879 kreeg de architect C.P. van Genk de opdracht een nieuw gasthuis te ontwerpen. Het werd neergezet aan de Van Dedemstraat. De totale bouwkosten bedroegen f 88.000. In 1903 laat Bergenaar Pieter Karei Meeussen zijn gehele vermogen na aan het ABG. Dit was een bedrag van 550.000. Hierdoor kreeg de instelling meer financiële armslag. Het ziekenhuis ontwikkelde zich van een gasthuis voor de armen tot een regionale instelling voor alle categorieën patiënten. Anno 1930 en verder... Rond 1930 stond de kwaliteit van de geleverde zorg regelmatig onder druk. gesproken over de bouw van een nieuw De hygiëne en de sepsis lieten te wensen over. ziekenhuis op het terrein Lievenshove of In 1935 benoemt het college van regenten de Plein XIII, het Sint-Geertruida ziekenhuis, internist Th. Franken tot eerste geneesheer- De inspectie voor de volksgezondheid vond het directeur van het ABG. echter nietnodigdaterin Bergenop Zoom een Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er nieuw ziekenhuis werd gebouwd. De huidige ABG gebouwen werden opgeknapt en er kwam een nieuw reglement. In 1958 werd de Sint Elisabethstichting opgericht met als doel het ontwikkelen en exploiteren van een nieuw katholiek ziekenhuis. Onder de regenten van het ABG heerste onrust. De protestanten wilden ook een eigen ziekenhuis. Uiteindelijk zou het tot begin jaren zestig duren voordat katholieken en protestanten samen opgingen in ziekenhuis Lievensberg. Het opende in juni 1968 zijn deuren. Op 25 november 1968 kreeg het ABG zijn officiële status van verpleeghuis. Na jaren van renovatie werd begin jaren zeventig besloten tot de bouw van een nieuw verpleeghuis. In 1974-werd het nieuwe onderkomen aan de Zuid-Oostsingel geopend. Al snel zou blijken dat de eisen die werden gesteld aan moderne verpleeghuiszorg door de tijd waren ingehaald. Nieuwe plannen werden gesmeed voor de locatie ABG. Na jaren van juridisch gesteggel werd anno 2009 een begin gemaakt met de tijdelijke locatie residentie Moermont. Anno 2010: Residentie Moermont Op 2 juli a.s. opent Residentie Moermont in Bergen op Zoom haar deuren, de semi- permanente huisvesting voor de bewoners van verpleeghuis ABG. Zij worden gedurende de nieuwbouw, die plaats zal vinden op het huidige ABG terrein aan de Zuid-Oostsingel, in de residentie gehuisvest. Stichting tanteLouise-Vivensis huurt het gebouw van woningbouwcoöperatie Wonen West Brabant. Het pand wordt dusdanig ontwikkeld dat het na de verhuurtermijn met relatief eenvoudige ingrepen geschikt te maken is voor een nieuwe functie. Kwaliteit van leven staat in Residentie Moermont voorop. Bij het ontwerp van het gebouw zijn de behoeften en wensen van de toekomstige bewoners een belangrijke leidraad geweest. Alle 227 cliënten krijgen een eigen woonslaapkamer en eigen sanitair. In de residentie wordt een totaalpakket van verblijf, zorg, welzijn en service aangeboden. In Residentie Moermont komen zowel somatische (lichamelijk zieke) als psychogeriatrische (onder andere dementerende] cliënten te wonen. Het gebouw is samengesteld uit zeven bouwdelen en heeft een vloeroppervlakte van 15.000 m2. Er komen vier entrees. Zowel de psychogeriatrische als de somatische groepen hebben straks hun eigen ingang. De hoofdingang geeft toegang tot de algemene functies zoals receptie, dagbehandeling en diverse therapievormen. Ook een restaurant en een internetcafé maken deel uit van het verpleeghuis. Literatuur: Afb. 4. De eerste mannenzaal in het ABG, omstreeks 1928. Afb. 5. Luchtfoto van het ABG in 1934. De Waterschans 1 - 2010 38 Afb. 6. Moermont in aanbouw, februari 2010. Foto Ton Putter. Toine van Eekelen en Cees Vanwesenbeeck, Van Gasthuismeesters, Momboirs en Regenten. Deel 7 in de reeks Studies uit Bergen op Zoom van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 1989. Afb. 7. Computeranimatie van Residentie Moermont. 39 De Waterschans 1 - 2010

Periodieken

De Waterschans | 2010 | | pagina 20