pronkstuk v 'LstOf Markiezenhof zijn geschiedenis, versiering en betekenis Dr. Willem van Ham Tegen de westwand van de Hofzaal in het Markiezenhof te Bergen op Zoom bevindt zich een monumentale hardstenen schouw waarvan de boezem boven de stookplaats fraai bewerkt is. Het sierstuk hebben wij te danken aan de bouwheer van het Hof, Jan III van Glymes. De bouw van de Hofzaal was in 1485 begon nen nog onder diens vader, Jan II, bijgenaamd Metten Lippen, maar werd pas tien jaar later voltooid, één jaar na het overlijden van laatst genoemde. De zaal werd oorspronkelijk verwarmd door een eenvoudige schouw uit Ledesteen. In onderstaande bijdrage wordt gedetailleerder ingegaan op de schouw, zijn geschiedenis en afbeeldingen. Deze omvatten voornamelijk een scène uit het leven van de heilige Christoffel van Lycië, wapenschilden en standaarden. Beide laatsten hebben betrekking op de persoon en familiegeschiedenis van de bouwheer. DE SCHOUW Geschiedenis De tegenwoordige schouw was niet de oudst bekende uiting van Christoffelverering door een heer van Bergen op Zoom. Tijdens het bewind van heer Jan II van Glymes heeft Jan de Beeldenverver in 1445/1546 een Sinte Kerstoffels in de zaal gemaakt. Dat hij tege lijkertijd een verguld 'timmerielken' en drie kandelaars leverde, zou erop kunnen wijzen dat het hier een vrijstaand beeld in een sierlijk kastje betrof.3 Nadat de bouw van het Hof in of kort na 1514 was voltooid, volgde nog een fase van verfraaiing en modernisering. Hiertoe behoorde ook het aanbrengen van de grote 'blauwe' schouw. Het steen- en beeldhouwerswerk aan de actuele schouwboezem is in 1521 in opdracht van Jan III van Glymes, heer van Bergen op Zoom verricht.4 Het pronkstuk werd vervaardigd in het atelier van Rombout II Keldermans in samenwerking met zijn fami lielid Laurens of Laureijs (Laurentius) II.5 De plaatsing vond in de loop van het jaar daarna plaats. In 1523 waren er nog technische aanpassingen noodzakelijk.6 Verdere bijzon derheden over de schoorsteen ontbreken. Kennelijk was de schouw goed bestand tegen alle wederwaardigheden van het Hof gedurende de meer dan 270 jaar dat het Hof in bezit bleef van de heren en markiezen van Bergen op Zoom. Na de komst van de Fransen in 1795 gebruikte men het Hof voor militaire doeleinden, tussen 1818/1819-1957 als kazerne. Door de plaatsing van een tussenmuur in de Hofzaal ontstond een kleiner vertrek, dat onder meer als biblio theek dienst deed. De schouw kwam daarin nauwelijks meer tot zijn recht. In mei 1844 heeft men het kolossale sierstuk overge bracht naar het stadhuis aan de Grote Markt. Daarbinnen is het in 1936 verplaatst van de west- naar de noordwand van de achterzaal waarin het stond, toen die met de voorzaal aan de zijde van de Grote Markt werd verenigd tot de Markiezenzaal (tegenwoordig raadszaal).7 De schouw werd in 1972/1973 terugge bracht naar zijn oorspronkelijke plaats in het Markiezenhof. Voor en tijdens de herplaatsing heeft men onder supervisie van projectleider Kees Booij grondig technisch en historisch onderzoek verricht. Hij deed daarvan uitvoerig D&Chru chouw/ De Waterschans 1 - 2014 6

Periodieken

De Waterschans | 2014 | | pagina 6