IDontfcrtingfje BERGEN OP ZOOM, 4ï£ ticket ittbtn Jatre itfij; OfJuMtjrlkll McnicIiachtccnSïadt ghewonneti Eer den fcnjgh vvclis begonnen. Ob<rpf]c biunttl ar)i(lc(LfÖam op DVSllÖt CtflOWt Lu ticfU" SltHycixk' T>m?. t*»*. Bcq;hrriof Zflom. if I I ED EK E N) Atrmmt j O Sthttnfit &t. Looft aock ons Prins Niflöiio*e, Het defe aldie kloeckc lijft voor ons Sitedrn, \Vaet wy op moghtfi bouten, Er, ftcU en haer voort flryJtno»et te Treden, Alïuer daghen, 1' En fv.acr klaghen. Da mooi voorbeeld hiervoor is de website Ursicula (onderdeel van de Leidse Universiteit) waarop veel pamfletten, gedichten en toneelstukken zijn gepubliceerd. Op 22 december 1615 werd een nieuw gilde van de retorica opgericht, dat de naam het Jonck Vreugdenbloemken of de Jonghe Vreughden- blomme voerde. Dit gezelschap hield zich vooral bezig met het opvoeren van door anderen ge schreven toneelstukken. Zo brachten de leden in 1616 het spel Tragoedie van den Coninck Oedi pus op de planken. In 1 622 voerden zij een spel op ter ere van het feit dat de stad het beleg door de Spanjaarden goed had doorstaan. Het stuk heette Eerdicht op het ontzet van Bergen op Zoom en het werd in het najaar aangeboden aan het stadsbestuur. Onder een nagenoeg gelijke titel Eerdicht over het gedenckweerdighe ontset van de stadt Berghen op den Zoom verscheen in 1623 een pamflet in Amsterdam. Het beleg was ook de inspiratiebron voor de rederijkerskamer In Liefd' Bloeyende te Am sterdam, die in 1624 het stuk D'ontsettinghe van Bergen op Zoom in druk liet verschijnen. Dit spel werd in 1747 nogmaals gedrukt. In dit spel werd ook een lied op het ontzet opgenomen; hierin werd lof toegezwaaid aan prins Maurits.8 Tot slot De Tachtigjarige Oorlog heeft verschillende to neelteksten, gedichten en liederen opgeleverd GillDlvctï i'Vimttifi 3 flit ïfiitrl tffj h - Uerro c ptr/ int brrfltittirti 2C,S3.C. A H HO T 6*4. 1. OOFT nu den Heer der Heeren Die Onic Stadr v:ut onhtyl komt bevrijden, En komt prtt vrcucht retoawrcn. Nmt i oru pijn, cn ui te ftfaejlijck lydcn Van'r fchietcn nl En forat r aovral, Van vcoten en vin fyJen, Als oock varfr ftonncn. Met veclderhandcforoc» Vjn bcfyden, JL Want die hart goedt, laf LyFen Bloedt "Voor OflitrtHiwlijek [pen v^ghen, Sijn vf.iert tot loönc Te draghencenm kiucne En gtiy Borghers glwnicenc Die U tot noch geen tydc hebt doen vtrdrtwon, Mjer hebt met groot tn Jtlecne V fleets gcwcert,met vechten, flacn cn IcUeren, Sijc klocck gberuoedt, Omfiet gefn bloedt Voor V VadcrSar Jr rewMghcn, Sou Ij! ij helpen GLiJt,cn u komrnrrTtclpen, Afb.:7. Titelpagina van het toneelstuk over het beleg van 1622 Foto: collectie UB Gent. Afb.:8. Lied over het beleg van 1622, onderdeel van het toneelstuk van de Amsterdamse rederijkerskamer Foto: collectie UB Gent. 93 De Waterschans 2 - 2015

Periodieken

De Waterschans | 2015 | | pagina 53