Aanvulling op Crusio: ijsmakers sinds 1915 Daphne Valentijn Naar aanleiding van reacties van lezers die bij de redactie zijn binnengekomen met betrekking tot het interview met Coen Crusio in De Waterschans van september 2015, volgt hieronder een gereviseerde en uitgebreide uitleg over de geschiedenis van de ijsmakers Crusio in Bergen op Zoom.1 In 1908 startte Adrianus Crusio (*1878) een cho colaterie in het pand Kremerstraat 8. Vijf jaar later begon zijn broer Willem Crusio (*1891) eveneens een chocolaterie op het adres Wouw- sestraat 44. In 1915 begon Willem tevens op kleine schaal met het produceren van ijs. Adria nus zou hier pas in 1933 mee beginnen Op 4 november 1936 besloten de broers de handen ineen te slaan en zij richtten de Ven nootschap onder Firma A. en W. Crusio op. Hun ijsfabriek was gevestigd in het pand Van de Rijtstraat 9 en hun eetsalon op het adres Bos straat 9. Hoewel een ijsje bij de ijsfabriek kon worden gekocht, verkochten Willem en Adrianus hoofdzakelijk ijsjes aan klanten uit hun ijskarren op diverse locaties in Bergen op Zoom. Maar al na ongeveer anderhalf jaar, op 20 januari 1938, besloot Willem uit de vennootschap te treden. Geen van de broers mocht hierna handel drijven onder de naam Gebroeders Crusio. Vanaf die tijd onderscheidden zij zich daarom van elkaar door hun eigen naam in een specifieke kleur op hun ijskarren aan te brengen. Zo gebruikte Willem Crusio de kleur blauw voor zijn opschrift 'W. Crusio' en Adrianus de kleur rood voor 'A. Cru sio'. Adrianus ging in 1943 een vennootschap aan met zijn zoon Petrus (Piet) Crusio (*1919). Hun gezamenlijke eetsalon in het pand Bosstraat 9 werd tevens een ijssalon. Adrianus stopte in 1950 op 71 jarige leeftijd met zijn chocolaterie en lunchroom op het adres Kremerstraat 8. In 1951 droeg Willem Crusio (*1891) de ijsmakerij in het pand Wouwsestraat 44 over aan zijn zoon Adrianus (Adrie) Crusio (*1919). Adrie verbouwde het pand in 1965 en kocht in 1970 het aangren zende pand Wouwsestraat 42. Zijn zoon en op volger Wim Crusio (*1947) werd in 1980 eigenaar van de ijssalon. Hij voegde in 1985 de twee pan den samen en liet een uniforme pui plaatsen. Wim was in 2002 echter genoodzaakt om de ijs salon te sluiten bij gebrek aan opvolging. Na de ijsmakerij in het pand Wouwsestraat 44 aan zijn zoon Adrie te hebben overgedragen, opende Willem Crusio (*1891) in 1951 een cho colaterie/ijssalon en lunchroom op het adres Antwerpsestraatweg 37, waar nu Ambachtsbak ker Van Egeraat is gevestigd. Op de eerste dag van het jaar 1955 verhuisde hij de zaak naar Wouwsestraat 10. De andere zoon van Willem, Cees Crusio (*1929), werkte op dat moment al in de ijsmakerij en nam uiteindelijk in 1985 de zaak in het pand Wouwsestraat 10 over. De twee volgende generaties, Gerard (*1956), en na hem Coen Crusio (*1981), namen van Willem de zaak over en brachten de ijssalon verder tot ontwik keling in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Over de wijze waarop IJssalon Crusio is gegroeid, kunt u meer lezen in het interview met Coen Afb. 1. Een bemande ijskar van Adrianus Crusio in de Bruinevisstraat, circa 1950-1960. Foto collectie Het Markiezenhof. 157 De Waterschans 4 - 2015

Periodieken

De Waterschans | 2015 | | pagina 13