Vliegtuigbouw in Bergen op Zoom Wim Adriaansen Op donderdagavond 25 januari 1934 werd in een van de zalen van De Hollandsche Tuyn de Bergen op Zoomsche Zweefclub opgericht.1 Het aantal leden bedroeg in dat eerste jaar vierentwintig. Leider werd Frits Diepen, instructeur en technicus van de jonge club werd Sjaak Jansen. Het doel dat men zich stelde was "het zelf vervaardigen van een zweefvliegtuig en de leden de beginselen van het zweven en vliegen te leren," zo meldde het verslag van die avond. Frits Diepen, afkomstig uit een Tilburgse textielfamilie, was sinds kort directeur van de Difoga-garage in Bergen op Zoom.2 Sjaak Jansen was toen werkzaam in het constructiebedrijf van zijn vader, ook in Bergen op Zoom. Zögling Begin jaren dertig van de vorige eeuw had Sjaak Jansen, samen met een aantal andere lucht vaart-enthousiasten, het plan opgevat om een zweefvliegtuig te bouwen. De keuze was daarbij gevallen op de Zögling, een Duits ontwerp, wat niet verwonderlijk was. Met dit type waren in april 1930 in de duinen nabij Noordwijkerhout vluchten gemaakt en was daar meteen een zweefvliegclub opgericht. Dat was het begin van het zweefvliegen als georganiseerde sport in ons land. In 1931 en 1932 waren er onder deskundige (Duitse) leiding kampen geweest in Egmond aan Zee en op Terlet bij Arnhem. Dat jaar kwamen er op diverse plaatsen in ons land regionale zweefvliegclubs. De Bergen op Zoom sche Zweefclub volgde in 1934.3 Initiatiefnemer was Sjaak Jansen. Hij was mi litair vlieger geweest in de Luchtvaartafdeeling van de landmacht, lichting 1919.4 Bij zijn laatste vlucht in 1921 op Schiphol, dat toen nog militair terrein was, is hij gecrasht waarbij hij een gecompliceerde beenbreuk op liep. Hij was daarvan weliswaar genezen, maar hij liep vanaf die tijd mank. Aan zijn vliegerloop baan was door dit ongeval een einde gekomen.5 Sjaak trok daarna naar Duitsland waar hij op leidingen volgde in machinebouw in Mittweida in Saksen en vliegtuigbouw in Frankenhausen in Thuringen. Met de diploma's op zak vond hij werk als vliegtuigconstructeur, eerst bij Fokker in Amsterdam en daarna in de vliegtuigfabriek van Frits Koolhoven op Waalhaven. In 1933 is hij overgestapt naar het bedrijf van zijn vader, Con structiewerkplaats B. Jansen Zn. in Bergen op Zoom. Zijn jongere broer Piet verliet begin 1936 dit bedrijf en startte toen een eigen, nog steeds bestaand, installatiebureau.6 Sjaak bouwde en ontwierp modelvliegtuigen en hij had alras een club van vliegtuigenthousias telingen om zich heen verzameld. Toen begon het grote werk. Met een kleine groep, waarvan Frits Diepen, later ook Toine Mazairac van de concurrerende Opel Garage en Jan Bovée deel uitmaakten, werd er begonnen met de bouw van de Zögling. Afb. 1. Links Sjaak Jansen, met vliegmuts en in een leren pak, als vlieger van de Luchtvaartafdeeling van het leger. Wie de vlieger rechts is, is niet bekend. Foto Stichting Historisch Zweefvliegarchief, Hilversum De Waterschans 3 - 2016 122

Periodieken

De Waterschans | 2016 | | pagina 38