48ste jaargang Maart 2018 De wonderbaarlijke Maria van Halle als schakel tussen Willem van Bergen en Justus Lipsius "Dilectissime Godefride, Een onbekende brief van Jacob Baselius Jr. Een brief van mevrouw Lejeune uit 1747^^^! I III FAUSTG NU Ml NE BERGA VICTRIX De Waterschans

Periodieken

De Waterschans | 2018 | | pagina 1