De Waterschans ZBe&te Peden uan de fj£Mduedkunxii^ tf{ling BERGEN OP ZOOM GESCHIEDKUNDIGE KRING Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom We luiden het jubileumjaar niet uit met een gewone edixie van De Waterschans maar met een uitgave in de vorm van de jubileumnieuwsbrief. De redactie van ons kringtijdschrift heeft door omstandigheden dit jaar geen vierde editie kunnen realiseren, maar de beloofde artikelen, waaronder een terugblik op vijftig jaar Geschiedkundige Kring, houdt u van ons tegoed. Als het goed is heeft u inmiddels al wel het ledengeschenk Bergen in brokken in huis gehaald, u heeft dan in elk geval voldoende te lezen onder de kerstboom. En tegen de tijd dat u alle vijftig verhalen heeft gelezen ligt de eerste, extra gevulde ed'tie van De Waterschans 2019 weer bij u in de bus. In deze nieuwsbrief vindt u een korte terugblik op alle activiteiten van het afgelopen jaar, alsmede een verslag van de zeer druk bezochte afsluitende bijeenkomst op 24 november. Bij die gelegenheid is het jubileum- ledengeschenk Bergen in brokken gepresenteerd en tot onze vreugde was de vraag naar het boek zo groot dat er al direct een tv/eede druk moest worden voorren, het was een bijzonder waagstuk van onze Doekenwerkgroep om met maar liefst veertien leden-auteurs, die allemaal op eigen wijze werkten, vijftig artikelen bijeen te brengen. Door de enorme foiorijkdom is hst ook een heerlijk bladerboek geworden en vooral de consequente inpassing van foto's en grafische elementen draagt bij tot een visueel aantrekkelijk geheel. Voor de beeldredact:e van het boek, wederom in de vertmuwde hanoen van Gertrude van Roode-Verhees, was er een flirKe tegenvaller: ten gevolge van een juridisch conflict elders in het lanci over foto's in openbare collecties moest het West-Brabants Archief besluiten een groot deel van de fotocollectie 'op zwart' te zetten. Dat leverde een extra uitdaging op, want veel geplande foto's waren plotseling niet meer beschikbaar. Maar het zou een geluk bij een ongeluk blijken, want de nieuwe zoektocht naar historisch fotomateriaal bracht veel tot op heden onbekende afbeeldingen aan het licht. En hoe mcoi was het dat juist Dij de presentat'e van het boek Gertrude door de burgemeester werd verrast met een Koninklijke onderscheiding; niet alleen voor haar urenlange inspanningen voor de Kring, maar ook voor het West-Brabants Archief, de Lievevrouweparochie, de Gertrudis Cultuurstichting en HMR. En natuurlijk hopen wij allemaal dat stad en streek noy lang plezier mogen hebben van haar inzet en deskundigheid. Het was vcor mij ook een mooie ervaring om tijdens de slotbijeenkomst op 24 november de eerste exemplaren van het jubileumgeschenk u't te mogen reiken aan de leden van 1948. Onder hen was ook de heer Chris van den Boom aanwezig, medeoprichter en lid van het eerste bestuur van de Kring. Maar hei was ook goed om te kunnen constateren dat meerdere gouden leden tot cp de dag van vandaag zeer actief zijn, zowel binnen als buiten de Kring! Bijzonder jammer was het dat ons jubilerend lid Mevrouw Marie Lol se van den Broek-Theuns om gezondheidsredenen

Periodieken

De Waterschans | 2018 | | pagina 1