in de verleiding de spot drijven met de eenvou dige boeren die hij afbeeldde.13 Er is dus nog altijd discussie over de afkomst van de grote renaissanceschilder. Het zou daarom helpen om te weten of die andere Pieter Bruegel - de oud-barbier van de markies van Bergen en pensionado in het Sint-Janshuis - de vader van de schilder was. Het is een vraag die zich niet gemakkelijk laat beantwoorden, omdat er medio zestiende eeuw nog geen bevolkings registratie was. De doop-, trouw- en begraaf- boeken, waarmee een familierelatie aangetoond zou kunnen worden, werden destijds nog niet volledig bijgehouden. Echt hard bewijs valt dus niet te geven, maar het is wel mogelijk om aan te geven hoe waarschijnlijk een familierelatie is en in hoeverre deze aansluit bij bestaande theorieën over de jeugd van de schilder Pieter Bruegel de Oude. Er zijn vijf redenen om aan te nemen dat de barbier uit het Sint-Janshuis de vader van Pie ter Breugel de Oude was. Allereerst is er de naamsovereenkomst: de achternaam Bruegel kwam niet veel voor in de zestiende-eeuwse Lage Landen en daarom is het onwaarschijnlijk dat er twee onafhankelijke geslachtslijnen be stonden en de barbier en schilder geen famile van elkaar waren. En dan de voornaam Pieter: tAfb. 5. De Gulzigheid, wandtapijt uit een serie van de zeven hoofdzonden naar ontwerp van Pieter Coecke van Aelst, circa 1550-1560. Collectie New York, Metropolitan Museum of Art. Afb. 4. Portret van de schilder Pieter Bruegel de Oude, ets en gravure door Jan Wierix naar ontwerp van Dominicus Lampso- nius, 1572, collectie British Museum. PETitO nitVEGEL, PlCTOIll Qni Ktürw lm PïuraqtmM Ö/6i Mjuïe .inime, 'Petftm.ii-iat Xtjrtt, i ,t Iw^lttru.y.v ur.i£tffri porpjTjid jjffijrj ut<> Jï.'fjiU Ifn Ui Ja ub jjiitu tjfir r tfff til 'ILT.'.J :mitjner j tt ft 'in1 ftigixpfci-ti/'emrt t.Jyt.i UkJtnH t'tjfpvci tjtnctt interim es dfkmï Trttmii ïüjt? nl wniriiuf vtfo jirtifkt (hvtd tuhm meftru. De Waterschans 2 - 2019 74

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 10