deze zou van oudsher voorgekomen kunnen zijn in de familie en door de oud-barbier overgedra gen aan zijn zoon Pieter Bruegel de Oude, die vervolgens hetzelfde deed toen Pieter Bruegel de Jonge in 1564-1565 werd geboren. Ten tweede is er de loopbaan van de oud-bar bier, die introk in het Sint-Janshuis in 1553 1554. Hoewel er in de latere middeleeuwen natuurlijk geen officiële pensioengerechtigde leeftijd was, was het ongebruikelijk voor men sen jonger dan 50 om in een bejaardentehuis te gaan wonen. Alleen onder specifieke om standigheden, zoals in geval van een handicap, werden jongeren toegelaten. De overgeleverde rekeningen van het Sint-Janshuis leveren geen enkel bewijs dat Bruegel speciale medische verzorging nodig had. Het lijkt er eerder op dat hij daar een rustige oude dag had tussen 1553 1554 en 1566. Op basis hiervan kan worden verondersteld dat hij ouder dan 50 was toen hij binnenkwam, wat betekent dat hij rond 1500 ge boren moet zijn en dus een twintiger was toen Pieter Bruegel de Oude werd geboren, tussen 1525 en 1530 - een heel gebruikelijke leeftijd om vader te worden. Ten derde was de oud-barbier vermogend. Hij kon betalen voor een dubbel rantsoen in het Sint-Janshuis door een waardepapier te over leggen dat zeven gulden per jaar opbracht en waarvan de aankoopwaarde geschat kan wor- I V.-.I, J! 1 75 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 11