de kleurcombinatie rood en wit. Daarom, als we aannemen dat het hier afgebeelde wapen niet toevallig is, niet door Bruegel voor de gelegen heid bedacht, maar een bestaand wapen, moet het verwijzen naar een plaats in onze streek. Een wit schild met drie rode kruisjes werd ten tijde van Bruegel gevoerd door Zevenbergen en door Borgvliet. Het was echter ook één van de twee kleurvarianten van het wapen van Bergen op Zoom; de variant die pas aan het einde van de zestiende of in het begin van de zeventiende eeuw definitief verdrongen werd door het rode schild met de witte kruisjes.7 Het schild in het vaandel zou dus op elk van deze drie plaatsen in West-Brabant betrekking kunnen hebben. De twee menselijke figuren zijn heiligen. De geharnaste man rechts, met een baret op het hoofd en een handboog in de linker hand, is Sint Sebastiaan. De manier waarop hij hier is afgebeeld is volgens een oudere traditie dan de thans meer bekende weergave van een ontblote jongeling die aan een boom is vastgebonden en doorschoten is met pijlen. Zoals het Sebasti- aanskruis rechtsboven, geeft de aanwezigheid van Sint Sebastiaan aan dat het een vaandel betreft van een gilde van handboogschutters. De afbeelding van de linker figuur, een vrouwe lijke heilige in het zwarte habijt van een middel eeuwse non, is opmerkelijk in deze context. Om te beginnen is het ongebruikelijk dat er twee heiligen naast elkaar in het vaandel van een schuttersgilde staan in plaats van één, en al he lemaal wanneer die tweede een vrouw is. Schie ten, vechten dus, was een aangelegenheid voor mannen. Bovendien hadden de schuttersgilden het karakter van een religieuze broederschap. Vrouwen konden daarom geen lid zijn van een schuttersgilde en om dezelfde reden waren er geen schuttersgilden met een vrouwelijke heilige als patrones. Een vrouwelijke heilige in het vaan del van een schuttersgilde is dus ongebruikelijk. Haar aanwezigheid zou alleen te verklaren zijn als we aannemen dat zij de patroonheilige is van de plaats waar het gilde gevestigd was. Als het wapen linksboven inderdaad van een plaats in West-Brabant is, zou hier dan de pa troonheilige zijn afgebeeld van Zevenbergen, Borgvliet of Bergen op Zoom? De parochiekerk van Zevenbergen was toegewijd aan Sint Catharina van Alexandrië. Zij was een martelares en wordt afgebeeld als een jonge vrouw met een rad, een zwaard in de hand en een kroon op het hoofd. Onder haar voeten vertrapt zij keizer Maxentius, wiens liefde zij afsloeg. Borgvliet en Bergen op Zoom hadden beiden Sint Gertrudis als patrones. Gertrudis was abdis van het klooster van Nijvel en zien we daarom altijd als non afgebeeld, in een zwart habijt, vaak met een open boek in de hand en vaak met een kromstaf waar muizen overheen kruipen. Hoewel de vrouwelijke heilige op het vaandel schematisch is weergegeven, is de afbeelding duidelijk genoeg om vast te stellen dat het ze ker niet Sint Catharina betreft, maar wel een non en dat het dus heel goed mogelijk is dat hier inderdaad Sint Gertrudis is afgebeeld. De witte vlek rechts onder haar hoofd zou bedoeld kunnen zijn als weergave van een boek dat ze op de linker arm of in de linker hand houdt. Er lijkt dus sprake te zijn van een match tussen het wapenschild met de Sint-Andreaskruisjes en de vrouwelijke heilige. Kan het toeval zijn? Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. De gecombineer de aanwezigheid in het vaandel van Gertrudis en Afb. 5. Vaandel, detail van de Boerenbruiloft In Wenen. De Waterschans 2 - 2019 82

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 18