tie niet goed te verklaren, althans niet als we aannemen dat Bruegel in zijn schilderij een Sebastiaansvaandel uit Bergen op Zoom of Borgvliet nauwkeurig heeft gekopieerd. Het schild is voorzien van een helm met helm teken en dekkleden, wat aangeeft dat het een wapen betreft van een persoon of een familie. Op een schuttersvaandel mag je inderdaad een per soonlijk embleem verwachten: dat van de plaat selijke feodale heer of van de landsvorst. Ook aan deze overheid was het gilde trouw verschuldigd. Het leliewapen lijkt sterk op dat van de Bra bantse adellijke geslachten Van Immerseel en Van (Over-) IJssche,ook genoemd Van Isschot of d'Yssche.11 Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er nooit relaties geweest tussen deze fami lies en West-Brabant. Niet de Van Immerseeles of de Van Overijssches waren heer van Bergen of Borgvliet, maar de Glymesen. In een Bergs of Borgvliets vaandel zou circa 1550 op deze plaats het wapen zijn afgebeeld van Jan IV, met de keten van het Gulden Vlies. Het wapen met de lelies lijkt dus een vreemde eend in de bijt. En toch is er wel een verklaring denkbaar, als we kijken naar de wijze waarop Pieter Bruegel in andere schilderijen blijkt om te gaan met Afb. 9. Vaandel van het St. Sebastiaansgitde van Borgvtiet, zijde, eerste helft negentiende eeuw, 1845? Collectie Markiezenhof. Afge beeld is de voorzijde, met Sint Sebastiaan en Sint Gertrudis. 85 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 21