Beste leden van de Geschiedkundige Kring, Colofon Een van de aantrekkelijke kanten van historisch onderzoek is dat het vaak een soort exotische charme heeft. Niet exotisch zoals ver weg in geografische zin, maar uiteraard in historische zin. En hoe verder weg in het verleden, hoe exotischer. Zelfs als je onderzoekt wat zich ooit afspeelde in de straten waarin je elke dag loopt, dan nog hebben de eeuwen er een exotisch oord van gemaakt. Waar de mensen an ders spreken, waar het anders ruikt, men anders gekleed is en waar andere verhoudingen heersen. Waar je 's nachts geen hand voor ogen ziet, geen elektriciteit of stromend water beschikbaar is, telecommu nicatie ondenkbaar is en waar je geen muziek hoort buiten de kerk of een bedenkelijke kroeg. Een zuiver beeld ervan krijgen is een onmo gelijke opgave, want we moeten het doen met wat bouwkundige of ar cheologische restanten, stukjes tekst en soms een afbeelding. Maar of die waarheidsgetrouw zijn, dat is ook nog maar de vraag. En daarmee zijn we bij nog een ander aantrekkelijk, maar ook gevaarlijk facet van historisch onderzoek: het prikkelt de fantasie. We proberen het ver leden te reconstrueren op basis van beperkte waarnemingen waarbij we onze verbeeldingskracht inzetten om de leegtes te vullen tussen de concrete aanwijzingen. Maar omdat niet iedereen de bronnen op de zelfde manier waardeert of interpreteert, ontstaan er verschillende vi sies op het verleden. Met het verstrijken van de tijd worden bovendien vaak nieuwe bronnen aangeboord of geopenbaard en daarbij komt nog dat er nieuwe en betere onderzoeksmethoden beschikbaar komen. Hierdoor ontstaat er een contradictio in terminis: de geschiedenis is dynamisch. Anders gezegd: het verleden blijkt te kunnen veranderen, I III Inleveren kopij voor Waterschans 3, 2019: vóór 1 augustus De Waterschans 49ste jaargang nr. 2, juni 2019 Kwartaaltijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom ISSN 0926-3918 Oplage: 1300 exemplaren De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl webmaster: Laurijs Weyts: webteam@geschiedkundigekringboz.nl Postbus 280, 4600 AG Bergen op Zoom Bestuur Voorzitter: Koert Damveld Secretaris: Sjef de Wit Holleweg 65 4623 XB Bergen op Zoom tel: 0164 - 257307 e-mail: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl Penningmeester: Jos van Rijn Het Gilde 7 4661 MB Halsteren Tel.: 0164-683418 e-mail: penningmeester@geschiedkundigekringboz.nl Bankrekening 24 05 922 IBAN NL91 INGB 0002 4059 22 Ten name van: Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie 27 euro (minimaal) per jaar Erelid Dr. W.A. van Ham Ledenadministratie Jos van Rijn zie adresgegevens penningmeester Overige bestuursleden Rob Franssen Jan Hopstaken Klaas Plompen Flores Remijn Marc van der Steen Redactie van De Waterschans: René Asselbergs hoofdredacteur a.i.j Jaap Dekker redactiesecretarisj Bart van Eekelen Margot Franken Jan Peeters Daphne Valentijn Redactiesecretariaat Jaap Dekker Ansjovislaan 27 4617 AN Bergen op Zoom tel.: 0164-237572 e-mail: j.j.j.dekker@home.nl Toezicht distributie Jos van Rijn zie adresgegevens penningmeester Ontwerp De Werkkamer Bergen op zoom Omslag: Bruegels Boerenkermis in Wenen, detail. Layout-vormgeving/druk Twigt GrafiMedia - Moordrecht

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 2