De preekstoel in de Dagkerk Deze werd door de gemeente Bergen op Zoom in 1980 in de antiekhandel ten behoeve van de kerk verworven. Het object is vermoedelijk Vlaams en dateert uit het begin van de achttien de eeuw. De achterwand is nieuw bijgemaakt. Daarop is de zweetdoek van Veronica afgebeeld alsmede de symbolische representaties van Matteüs en Johannes. Op de onderrand van de preekstoel bevinden zich de symbolen van Lu cas en Marcus. Ook de onderzijde van de kuip is nieuw bijgemaakt. Zowel het nieuwe snij werk als de restauratie van het oude zijn door de beeldhouwer H. Daniels (overleden in 1985) uitgevoerd. Op de preekstoel is de koperen leze naar aangebracht van de kansel uit 1752 uit de Grote Kerk. Het meubel zelf is in 1972 verbrand. De hieronder volgende beschrijving van de communiebanken, de beide biechtstoelen met de engelen en de biechtstoel voorstellende De verdrijving uit het paradijs betreft meubilair dat, getuige het Liber Memoriaiis van de parochie, door het kerkbestuur in 1 797 in Antwerpen werd gekocht. De communiebanken Deze meubelstukken, die het kerkbestuur voor 60 gulden in Antwerpen heeft gekocht, zouden afkomstig zijn uit het Minderbroederklooster ter plaatse. Ze hebben als zodanig dienst ge daan in de Schuilkerk en van 1829 tot 1969 in de kerk van de H. Maagd Maria. In de Gertru- diskerk kregen ze een functie als monumen tale afscheiding tussen het schip en tegenover elkaar liggende kapellen. Hoewel de rijk ge sneden meubelstukken als communiebank gebruikt zijn, is het zeer waarschijnlijk dat de gebeeldhouwde panelen en andere elementen oorspronkelijk geen onderdelen van communie banken waren maar delen van een afscheidend hekwerk dat vaak de ruimte rondom bijvoor beeld gilde-altaren met bijbehorend klein meu bilair, kandelaars en dergelijke, omgaf. Deze Afb. 5. Gesneden houten balustrade, onder meer versierd met putti, in gebruik ais communiebank, begin achttiende eeuw. Foto Hans Smout. De Waterschans 2 - 2019 94

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 30