In de bekroning zien we een stralenkrans met daarop een duif, symbool van de H. Geest. Terzijde zijn twee engelenkopjes geplaatst. Bij het gedeeltelijk demonteren van de biecht stoel in 2016, noodzakelijk om de ooit verwis selde buitenste beelden hun oorspronkelijke plaats terug te geven, bleek Peeters-Divoort oudere elementen bij deze nieuwe biechtstoel te hebben hergebruikt. Het restauratiewerk in verband met de herplaatsing van de genoemde beelden, inclusief het bijmaken van verdwenen attributen en ledematen, werd door A. Kruf verricht. Retabel in de Rode Kapel In 1973 schonk de Stichting Kermis en processies aan de gemeente Bergen op Zoom een waar schijnlijk midden-zeventiende-eeuws Vlaams retabel (altaaropstand). De herdenking van 350 jaar heroprichting van de katholieke parochie in tussen de beelden, zoals ook bij de biechtstoe len met de engelen toegepast, is de bekroning van de biechtstoel met de afbeelding van de Goede Herder, het werk van Peeters-Divoort uit 1862. De biechtstoel van Petrus en de Verloren Zoon Peeters-Divoort kreeg rond 1860 de opdracht om een nieuwe biechtstoel te maken met als voorbeeld de biechtstoel van Adam en Eva. Het meubel werd opgeleverd in 1862. Deze nieuwe biechtstoel is eveneens vijfdelig met in de achterwand medaillons die, van links naar rechts, geloof, hoop, liefde en berouw verbeelden. Het linker tafereel toont Christus die Petrus zegent en hem, ondanks diens verraad, bevestigt als steenrots waarop de Kerk zal worden gebouwd. Rechts is de berouwvol knielende verloren zoon afgebeeld, aan wie door zijn vader vergeving wordt geschonken. Afb. 10. Retabel in de Rode Kapel, beschilderd hout met ge marmerde en vergulde details, Vlaams, vermoedelijk circa 1650. Foto Hans Smout. Afb. 9. Petrus en De Verloren Zoon, details van een biechtstoel naar ontwerp van de firma Hendrik Peeters-Divoort, 1862. Foto Hans Smout. 97 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 33