2001 was een aanleiding om bij die gelegenheid het retabel te laten restaureren en in de Rode Kapel op de eveneens te restaureren altaar tombe aan te brengen. Deze tombe, afkomstig van een zijaltaar uit de H. Maagdkerk, kreeg de oorspronkelijke marmering in uitbundige kleuren terug. Ook de ingetogen eenvoud waarmee de randtekst geteld geld was aange bracht was er weer aan af te zien. Het geheel werd gecompleteerd door een schilderij van Christus aan het kruis. Bij gelegenheid van de afsluiting van de viering 350 jaar heroprichting katholieke parochie werd het altaar op Palmzondag 24 maart 2002 ingezegend door Mgr. H.C.A. Ernst, emeritus bisschop van Breda. Medaillon met afbeelding van St. Caecilia Op de muur onder het Ibach-orgel is een in hout gesneden medaillon aangebracht van de heilige maagd Caecilia achter een orgel. Het medaillon is afkomstig van het in 1785 voor de schuilkerk aangekochte orgel. Dat was een orgel dat, nieuw-gebouwd in 1725, door de be kende orgelbouwer Joannes Baptiste Forceville uit Brussel aan de Sint Fredeganduskerk te Deurne was geleverd. De orgelkas, waarvan het medaillon deel uitmaakte, was van de hand van de Antwerpenaar Michiel van der Voort (1667-1737). Dit orgel is in 1828/1829 naar de Maagdkerk overgebracht; het werd in 1863 door het Ibach-orgel vervangen. Het rugstuk van de orgelbank van het Ibach-orgel Het Ibach-orgel werd op 27 maart 1864 inge speeld en gekeurd. Acht maanden daarna kwam een nieuwe grote orgelbank uit Brussel aan. De Brusselse architect Emmanuel Antoine Joseph Cels zal vermoedelijk de ontwerper van het meubelstuk zijn geweest. Brusselse hande laren leverden de versterkende ijzerconstructie en de zinken achterplaat. W.H. Coppens, beeld houwer te Brussel, tekende voor de uitvoering van het snijwerk. Dit meubel vindt in Nederland zijns gelijke niet. De bazuinblazende engel Ongeveer 15 jaar geleden werd als pendant van de preekstoel tegen de zuidelijke viering pijler van het schip een bazuinblazende engel geplaatst. Dit beeld had daarvoor enige jaren een prominente plaats ingenomen in het Markiezenhof. Het was geplaatst op de spil van de grote wenteltrap die naar de zalen op de bovenste verdieping leidt. Het beeld is een ornament van het orgel dat in 1944 bedolven werd toen de toren van de Zevenbergse Rooms- katholieke kerk van de H. Bartholomeus werd opgeblazen. Dat orgel ging, op een aantal orna menten en wat houten pijpwerk na, geheel verloren. Het betrof een orgel uit 1848, gebouwd voor de toenmalige Zevenbergse katholieke waterstaatskerk door de orgelbouwers Johan nes Vollebregt en Zoon te 's-Hertogenbosch. De orgelkas met ornamenten en beelden werd gemaakt door de Antwerpse beeldhouwer J.B. Peeters (1804-1885) die zowel in België als in Nederland heel wat kerkelijk meubilair leverde en werkte in de stijl van de traditionele Antwerpse barok. Gerrit Kemperman, beeld- Afb. 11. Gesneden houten tondo met muziekinstrumenten, detail van het rugstuk van de orgelbank bij het Ibach-orgel. W.H. Coppens naar vermoedelijk ontwerp door E.A.J. Cels, circa 1864. Foto Hans Smout. De Waterschans 2 - 2019 98

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 34