houwer van beroep, verrichtte na de oorlog werkzaamheden aan de geschonden kerk en mocht als dank voor zijn diensten (mede) een bewaard gebleven engel van het orgel behouden. Cees Booij verwierf de engel vervolgens voor het Markiezenhof. De ontbrekende bazuin werd door Kemperman gesneden uit een oude eiken houten ligger van het Markiezenhof. Na een herinrichting van het museum is het beeld uiteindelijk in de Gertrudiskerk terechtgekomen. Schilderijen De hierna genoemde schilderijen maken deel uit van de collectie van de Gertrudiskerk. Ze worden hier kort omschreven en geduid. Christus aan het kruis Dit schilderij is opgenomen in het retabel van de Rode Kapel. Het werd in 2001 verworven vanuit het Franciscanenklooster in Megen. Het werk kan gedateerd worden omstreeks 1700. Het betreft een variant kopie van een schilderij van P.P. Rubens (1577-1640) en werd, na restauratie door Fr. van den Boom, in het retabel aangebracht. Maria met kind Dit schilderij bevindt zich boven het altaar in de Mariakapel (vanouds de koorkapel noord). Het werd in bruikleen gegeven door het Museum Catharijneconvent te Utrecht. Het schilderij is een kopie naar of komt uit de school van Anthony van Dijck (1599-1641) te Antwerpen. De Kruisafname Het werk werd tussen 1800 en 1825 door Van de Velde uit Antwerpen vervaardigd en in 1848 aan de kerk van de Heilige Maagd Maria geschonken door de weduwe J.J. Verlinden. Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten Dit academiestuk werd in 1861 als pendant van De Kruisafname geschonken door de jeugdige, uit Bergen op Zoom afkomstige, Antwerpse schilder P. van der Ouderaa (1841-1915). Beschermengel Dit werk, waarschijnlijk afkomstig uit Vlaande ren, is een zeventiende-eeuwse kopie van het gelijknamige schilderij van Pietro da Cortona (1596-1669). Het bevindt zich - in de originele lijst - in de doopkapel. Het schilderij is in bruik leen gegeven door het Bisdom Breda en is afkomstig uit de H. Hartkerk. Geseling van Christus Ook dit werk is waarschijnlijk afkomstig uit Vlaanderen. Het betreft een zeventiende-eeuwse kopie van het gelijknamige werk van Tiziano Vecellio (Titiaan) (1487-1576). Het bevindt zich in de kooromgang boven de grafplaat van Adriaan van Reimerswaal. Ook dit werk is in bruikleen gegeven door het Bisdom Breda en is afkomstig uit de H. Hartkerk. De Kruisiging van Christus In het eerste transept-noord bevindt zich een door de Rotary Bergen op Zoom aan de pa rochie geschonken fotografische kopie van een drieluik van de Antwerpenaar Quinten Metsys (ca. 1465-1530). Het origineel is vermoedelijk in het midden van de negentiende eeuw door een weldoener geschonken en bevond zich in (de sacristie van) de Maagdkerk. Om een Afb. 12. Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten, olieverf op linnen, P. van der Ouderaa circa 1861. Foto René Assel- bergs. 99 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 35