nieuwe zinken dakbedekking voor de pastorie te kunnen financieren is het werk in 1897 verkocht. Het bevindt zich sindsdien in het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen. Jacob Obrecht In de kooromgang-noord bevindt zich een foto grafische kopie van een portret van de in Gent geboren beroemde componist Jacob Obrecht (1457/8-1505) die in de laatste decennia van de vijftiende eeuw een aantal jaren werkzaam was in de Gertrudiskerk. Het origineel (1496) is mogelijk in aanzet van de hand van Hans Memling (circa 1435-1494) en pas na diens dood door een van zijn leerlingen voltooid. Beelden St.-Sebastiaan en St.-Ambrosius Deze Vlaamse zeventiende-eeuwse terracotta beelden zijn opgesteld in de meest oostelijke kapel van de zuidelijke kapellen. De kapel is in gebruik bij het gilde van Sint Sebastiaan. De beelden zijn in 1785 door het Borgvlietse Schuttersgilde aan de parochie geschonken en geplaatst naast het altaar van de schuilkerk. In de Maagdkerk waren ze geplaatst onder het orgelbalkon en - zoals zoveel andere objecten destijds in de kerk van de H. Maagd - in 1953 okergrijs geschilderd. In de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn de beelden gerestau reerd en is de polychromie hersteld. Kandelaars In de sluiting van het koor zijn naast de oude lutherse altaartafel twee grote kandelaars geplaatst die in 1727 door de Processie naar Kevelaer aan de parochie zijn geschonken. In de schuilkerk aan de Korenmarkt en in de kerk van de H. Maagd Maria waren ze eveneens geplaatst bij het altaar. Op het altaar in de Rode Kapel, in de doopkapel en elders staan acht- tiende-eeuwse koperen kandelaars opgesteld. Behalve het grote koperen altaarkruis in de koorsluiting bezit de kerk nog een bijna identiek kleiner kruis en bijbehorende kandelaars die thans rond het priesterkoor en elders aanwezig zijn. Het zijn attributen uit het midden van de negentiende eeuw die eertijds op de zijaltaren in de kerk van de H. Maagd Maria aanwezig waren. Er is hiervoor geen bewijs, maar het kan niet anders of deze kruizen en kandelaars zijn uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig! Liturgisch vaatwerk Het vaatwerk is merendeels van Antwerpse makelij en werd verworven in de periode van de schuilkerk. Het is samengesteld uit onder andere een verguld-zilveren kelk (1730), een monstrans (1707) van gedreven zilver en verguld. Dit object is een geschenk van Elisabeth van Lanschot. Voorts is er een zilveren reliekhouder uit de tweede helft van de achttiende eeuw, een crucifix (1720) van verzilverd messing. Dit object is een geschenk van Clara van Hoorn. Verder treffen we een hostiedoosje uit de achttiende eeuw aan, alsmede een ciborie, wierookvat, godslamp en ampullen: alles afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden (begin negentiende eeuw). De orgeltuin van de Gertrudiskerk Amsterdam heeft een orgelpark, een gesloten kerk uit 1916/1918, de zogenaamde Parkkerk Afb. 13. Monstrans, verguld zilver, 1707, foto Hans Smout. De Waterschans 2 - 2019 100

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 36