althans onze kijk er op, en die wordt vaak ge dreven door maatschappelijke ontwikkelingen. Een actueel voorbeeld van nieuwe interpretatie betreft de Nederlandse zeehelden wier stand beeLden en straatnamen in de ogen van som migen zouden moeten verdwijnen omdat ze volgens hen geen helden, maar koloniale uitbui ters waren. In onze eigen omgeving is de vondst van een offerplaats uit de Romeinse tijd achter de Gertrudiskerk een prachtig voorbeeld van een nieuwe bron die ook nog eens omgeven is met exotisme en mystiek, en dus volop gelegen heid biedt tot speculatie en fantasie. Misschien stond er op het hoger gelegen terrein waar nu de kerk staat een Romeinse tempel en is die bij de kerstening van onze streken vervangen door een christelijk gebedshuis. Daar is vooralsnog geen snipper bewijs voor, maar het is natuurlijk wel leuk je verbeelding de vrije loop te laten over hoe dat allemaal gegaan zou zijn. Waar we nu op het terras op de Grote Markt van een ape ritief zitten te genieten was er twee millennia eerder wellicht een open veld met wat sobere onderkomens, grazend vee en hier en daar een akkertje of kleine tuinderij. Werden er toen ook al aardbeien geplukt en asperges gestoken? Ving men al ansjovis langs de kust? Er zullen ook wel handelskraampjes zijn geweest om de offergang te faciliteren en het gezegde waar een kerk is, is een kroeg was in de Bergse oud heid misschien ook al in een of andere vorm van toepassing. Zou iemand weten hoe men deze plaats in die tijd noemde en zou er al carnaval gevierd zijn zoals we een paar jaar geleden fan taseerden in een vastenavondmotto en -liedje? Ik vind het heerlijk om daar allerlei voorstellin gen bij te maken, al raken ze kant noch wal. Gelukkig heeft uw Geschiedkundige Kring waakhonden die er op toezien dat de artikelen die in De Waterschans of op de website en ande re uitgaves van de Kring verschijnen geen fanta sy literature zijn, maar historisch verantwoorde verhandelingen. De respectievelijke redacties besteden daar veel tijd aan, maar desondanks gLipt er weL eens wat door de mazen van het net. Zo hebben aandachtige Lezers van de jubi leumuitgave Bergen in brokken ons gewezen op soms iets te fantastische aannames en onjuist heden in een aantal artikelen, en met dank aan hen hebben we een errata-blad samengesteld dat u in de enveloppe met de De Waterschans aantreft. U kunt het dan invoegen bij uw exem plaar van Bergen in brokken. Ik wens u allen een prettige vakantietijd, die dit jaar overigens extra opgefleurd zal worden met de Brabantse Heemdagen in en rond de stad. Op 22 en 23 augustus ontvangen we hopelijk vele leden van collega-organisaties uit Noord Brabant en we brengen samen met hen twee dagen door op de Brabantse Wal onder het thema Verdediging van Landgoed en Erfgoed. Ik hoop dat ook velen van u zich zullen inschrijven! Tenslotte wens ik u uiteraard veel leesgenot met deze nieuwe uitgave van ons kwartaaltijd schrift. Koert Damveld, voorzitter Nieuwe leden per 1 juni 2019 Dhr. G.C.M. Bakx Bergen op Zoom Mevr. C.A.M. van Dongen Bergen op Zoom Mevr. M. C. J. van Esveld Bergen op Zoom Mevr. C.M.T Gieles Almere Dhr. H.P. Jansen Oostkapelle Dhr. R.A. Klaassen Bergen op Zoom Mevr. M.A.H. Melkert Bergen op Zoom Mevr. A.H.J. Schuurbiers Bergen op Zoom Mevr. D.M.A. Schuurbiers Halsteren Dhr. C.A.M. Schepers Bergen op Zoom Mevr. K.E. Tonneyck Bergen op Zoom Dhr. J. Vermeulen Steenbergen 67 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 3