zijn vervaardigd door de uit Bergen op Zoom afkomstige beeldhouwer Henri Fredericus Antheunis (Bergen op Zoom 28 januari 1842- Den Haag 28 januari 1917) (afb. 3).12 Vanaf 1872 woonde hij, na in Antwerpen gestudeerd en ge woond te hebben, met zijn echtgenote en kinde ren aan de Ceintuurbaan in Bergen op Zoom. Van 1880 tot 1893 had Antheunis in Bergen op Zoom het pand Sint Joris (het pand van Café St. George) aan de Grote Markt in eigendom. Hij had daarin zijn woning en atelier ondergebracht. Hij werd omschreven als beeldhouwer en beeldengieter en deed zowel aangenomen werk als vrij werk. Hij maakte diverse soorten sculpturen en plas tieken en zowel unieke stukken als afgietsels en mallen, waaronder bouwkeramiek, winkelgoed, schoorsteenbeelden, heiligenbeelden en model len voor gietijzer- en stukadoorswerk. Onder meer vervaardigde hij in 1872 voor de stad het beeld Justitia dat werd geplaatst in een nis in de voorgevel van het Oude Stadhuis. In 1893 ver huisde Antheunis naar Den Haag, waar hij een meer succesvol atelier begon.13 In 1969 begon de toenmalige eigenaar van het pand Sint Joris, Arnoldus (Nol) Oirbans,14 de kelder van dit pand te ontruimen en te restau- reren om deze voor eigentijds gebruik geschikt te maken. In 1973 was de ruimte dan ook ver bouwd tot "een intiem eetzaaltje".15 In 1971 wer den in de achterste kelder van Sint Joris, onder een tegelvloer, vele fragmenten van beelden, ornamenten, bouwkeramiek en mallen voor aardewerk en gips aangetroffen. Deze bleken afkomstig te zijn van de Bergse beelden-, plas tieken- en ornamentenmaker Antheunis (Anto- nissen), die hier zijn zaak had. Na het opheffen van deze zaak is er in de kelder een nieuwe tegelvloer gelegd, waarbij de fragmenten - kennelijk beschouwd als afvalmateriaal - als vulmateriaal zijn gebruikt. Fons Gieles schreef over de ontdekking: "Een van de boeiendste vondsten was een fragment van een gipsen mal, welke werd gebruikt voor het vervaardigen van de ornamenten welke zich bevinden op de grote ingangsdeur van de St. Gertrudiskerk aan de Marktzijde."16 Restauratie Al lange tijd bestond bij de gemeente de wens om de medaillons te laten opknappen, maar om budgettaire redenen had zich nog geen gelegenheid voorgedaan. In 2018 deed zich echter een gelegenheid voor. Schildersbedrijf Afb. 6. Een medaillon na te zijn schoongemaakt, geschuurd en gefixeerd op 15 oktober 2018. Foto Cloïn Schilderwerken. Afb. 7. Een medaillon dat is voorgestreken en voorzien van de basislaag op 18 oktober 2018. Foto Cloïn Schilderwerken. 107 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 43