QXÖPTÖOly rfy. Cloïn uit Bergen op Zoom had een werk aange nomen in de Gertrudiskerk. Omdat onderhoud van de medaillons niet in dit werk zou worden meegenomen en niet was voorzien, heeft eige naar Jeroen Cloïn aangeboden de restauratie daarvan kostenloos op zich te nemen. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het schildersbedrijf, om iets terug te doen voor de gemeente Bergen op Zoom en haar inwoners. De gemeente ging daarmee uiteraard akkoord. Nadat de pastoor akkoord was gegaan met de restauratie, kon met het werk aangevangen worden. Het werk is in oktober 2018 uitgevoerd in samenwerking met stagiaire Hanna van Nistelrooij.17 De twee medaillons zijn van terracotta (ge bakken aardewerk) binnen een geprofileerde houten rand. Eind 2018 verkeerden ze beide in overwegend gave staat. Bij inspectie bleken ze geen scheuren te vertonen. Op meerdere plaat sen waren stukjes terracotta afgebroken en de buitenrand rondom het lint bevatte meerdere scheurtjes. De medaillons bleken niet eenvou dig los te halen, want in het middenveld waren drie schroeven aangebracht waarmee ze aan de deuren waren bevestigd. De beste optie om de tondi los te maken, met de kleinste kans op schade, leek aanvankelijk om de schroeven uit te boren.18 Het terracotta bleek echter op meer dere plaatsen te zijn gebarsten en de rand van de medaillons zat vast aan het hout. En de rand was met meerdere nagels vastgezet, die boven dien geoxideerd bleken te zijn. Daarom werd besloten om de medaillons niet te demonteren, maar ze ter plekke te behandelen.19 Het reliëf van de voorstellingen was nog goed zichtbaar. De medaillons waren echter sterk verweerd (afb. 4, 5). Van het linker medaillon was de banderol (het lint) beschadigd. De poly chrome beschildering en de vergulding verkeer den in slechte staat. De kleuren waren namelijk bijna volledig vervaagd en ook de vergulding was slecht zichtbaar. En over de originele kleur en afwerking bleek nauwelijks concrete in formatie te vinden te zijn. Daarom moest een interpretatie worden gemaakt van het oorspron kelijke uiterlijk, bijvoorbeeld van de kleur van de bloemen. Nadat de medaillons waren schoon gemaakt, werd de oorspronkelijke kleur beter zichtbaar (afb. 6). En na nauwkeurige inspectie heeft Van Nistelrooij de bedoelde kleuren kun nen bepalen. Afb. 8. Een medaillon geschilderd in de basiskleuren op 18 oktober2018. Foto Cloïn Schilderwerken. Afb. 9. Detail van een medaillon met het aangebrachte ver guldsel op 24 oktober 2018. Foto Cloïn Schilderwerken. De Waterschans 2 - 2019 108

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 44