Allereerst werd de ondergrond schoongemaakt door te borstelen met gedestilleerd water. Vervolgens werden verflagen verwijderd door voorzichtig te schuren en krabben. Ook werden verfresten gefixeerd en werd er voorgestreken (afb. 7). Vervolgens werden scheuren gerepa reerd door deze in te poetsen. Daarnaast werden nagels en schroeven roestwerend geschilderd. Er werden twee lagen van een okergele basis- verf aangebracht (afb. 8). Ook ter plaatse van de vergulde delen werd een preparatielaag aangebracht. Vervolgens kon nieuw verguldsel worden aangebracht in de vorm van bladgoud (afb. 9). Tot slot werden de overige kleuren ge polychromeerd met latex-muurverf (afb. 10).20 Toegepaste kleuren Bergen: - donkergroen (kleurnummer 1895 "Herfst en Helder", oud nummer COG-licht). - groen (kleurnummer 1885 "Herfst en Hel der", oud nummer COG-middel). - lichtgroen (kleurnummer 1875 "Herfst en Helder", oud nummer COG-donker). Lint: okergeel (kleurnummer F0.40.60, ACC- kleur Sikkens). Omlijsting, schaduwen lint, bloemstelen, grond- je bergen: bruin (kleurnummer D4.30.20, ACC-kleur Sikkens). Achtergrond middenvlak: bladgoud (23,75 ka raat dubbel-toren). Bloemen: wit okergeel (kleurnummer F0.40.60, ACC-kleur Sikkens). Letters "GODTS BERGH IS VRUCHTBAR. PS. 68.": zwart. Letters "OP ZOOM": bruin. Afb. 10. Eindresultaat van de restauratie per24 oktober2018. Foto Cloïn Schilderwerken. Afb. 11. Huidig aanzicht van het kerkportaal met de gerestau reerde medaillons. Foto auteur, 2019. 109 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 45