Jaarexcursie 2019 Een dagexcursie naar Mechelen r l f- II Op zaterdag 7 september 2019 gaan we na. ALs eerste bezichtigen we met een gids de kunstcollectie in het Museum Hof van Busleyden. Dit prachtige renaissance-stadspaleis is na een jarenlange renovatie sinds 2018 weer open voor het publiek. Na de lunch bezoeken we de ateliers van de Koninklijke Manufactuur De Wit. We worden er door een gespecialiseerde gids ingeleid in de boeiende wereld van de wandtapijtkunst. We horen verhalen over geschiedenis, techniek en conservatiekunst en er wordt een weefdemonstratie gegeven. Het bedrijf is gevestigd in een historisch pand: de voormalige refugie van de abdij van Tongerlo. Dagprogramma, zaterdag 7 september 2019 Vertrek vanaf parkeerterrein Sporthal Gageldonk (Gagelboslaan, 160, 4623 AH Bergen op Zoom) Koffie/thee met koek bij PURO Eet- en drankcultuur Wandelen naar Museum Hof van Busleyden Bezoek aan het museum met een gids Wandelen naar lunchadres PURO Eet- en drankcultuur Broodjes-lunch met soep Wandelen naar Koninklijke Manufactuur De Wit Bezoek atelier Koninklijke Manufactuur De Wit met een gids Vertrek naar Bergen op Zoom N.B. Voor deze excursie moet men goed ter been zijn. 08.00 uur 09.30 - 10.00 uur 10.00 - 10.30 uur 10.30 - 12.30 uur 12.30 - 13.00 uur 13.00 - 14.00 uur 14.00 - 14.30 uur 14.30 - 16.00 uur 16.30 uur Deelname De inschrijving staat open voor de leden van de Geschiedkundige Kring en eventueel één introducé per lid. De deelnameprijs bedraagt 68 p.p. voor busvervoer, consumptie bij aan- komst, broodjes-lunch met soep, museumbezoek met gids en bezoek Koninklijke Manufac- tuur De Wit. In België bent u verplicht een geldig paspoort/identiteitskaart en uw Zorgpas Buitenland bij u te dragen. U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze excursie vanaf dinsdag 16 juli tot en met woensdag 31 juli 2019 vanaf 10.00 uur bij Fons Evers (Telefoonnummer: 0164-210283). Ge lieve bij uw aanmelding te vermelden: uw naam, telefoonnummer (ook van de introducé) en uw lidmaatschapsnummer van de Geschiedkundige Kring. Wilt u s.v.p. het verschuldigde bedrag direct na uw aanmelding overmaken naar bankrekeningnummer: NL 28 RABO 0347 2155 13 t.n.v. Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom o.v.v. Mechelen. Wij wijzen er op dat U pas bent ingeschreven voor deze excursie wanneer de betaling is ontvangen. Bij onverhoopte annulering uwerzijds kunnen 7,50 ad ministratiekosten in rekening worden gebracht plus de door ons al gemaakte kosten. Het staat u vrij om elders een annuleringskostenverzekering af te sluiten. Namens de Werkgroep Excursies, Fons Evers 111

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 47