J* fUUwl P' ö'W' JPW* Sd^ Jfc&*f* /O/ &du/ iZsHj/ Jkbt ^6&~f jjj^-^ Pruts &6&ézy' w?tls ué-eif T waar ze op de trein werden gezet. Ze kwamen uiteindelijk aan in Stalag III-A, ongeveer 60 km ten zuidoosten van Berlijn in de omgeving van Lückenwalde, waar al zo'n 20.000 gevangenen gehuisvest waren. De gevangenen kwamen daar aan op 8 februari en werden bevrijd door de Russen op 22 april. Het duurde nog een tijd je voordat ze door de Amerikanen met trucks naar Hannover werden gebracht. Van daar gingen ze per vliegtuig naar Engeland, waar ze op 13 mei met enorm enthousiasme werden ontvangen. Johnny kreeg twaalf weken verlof, waarvan hij ongeveer twee weken nog in een soort herstellingskamp verbleef. Van daar kon hij gemakkelijk regelmatig naar huis, want dat was slechts 30 mijl verderop. Helaas mocht hij daarna niet meer vliegen, omdat niet langer al le in de oorlog opgeleide vliegers nodig waren. Hij moest echter nog ongeveer twaalf maanden dienen bij de RAF en hoopte in die tijd weer naar school te kunnen en een paar examens te doen, maar vooral ook om te leren om radar en andere instrumenten te repareren. Drie weken later zou hij weer verlof hebben en hij hoopte op 16 september te trouwen. Iedereen van zijn bemanning zou er dan zijn, zo schreef hij. Tot slot bedankte hij de familie voor alles wat ze voor hem gedaan hadden; hij had zich echt thuis gevoeld in Bergen op Zoom. Jenkins' volgende brief dateerde van 24 novem ber 1945. Hierin schreef hij dat hij erg gelukkig JotüTYie 20 StJÜÜï', .ajLWihn. The information contained in this report- is to b© treated as - SECRET STATELQJjT BY 1324768 f/Sgt* JENKINS-, John Stephen, 5$Q Sqdn, - Berber 74A.F* Captured: ANTHKHP, 2/ Jul 44.' Date of Birth: 7 Jan £4. R&tFt Service: 0 Sop 41. Liberated: LUCh_4f;d.rujE^ Apr 43» Pencetinio Profc-é e IonClerk. Private Address": 2, Affoley Road,, h'iJIEStcmm, S.J«16. C%4s?- Afb. 6. Detail van de brief die Johnny Jenkins schreef op 24 november 1945. Collectie familie Klaas- sen. S Afb. 7. Aanhef van het verslag van het verhoor van John Jenkins door de RAF. Collectie Archief RAF. De Waterschans 3 - 2019 122

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 10