getrouwd was met zijn Renee. Hij hoopte dat hij de familie Klaassen in de toekomst nog eens zou ontmoeten, ofwel in Londen ofwel in Bergen op Zoom. Hij had bezoek gehad van een man uit Rotterdam, die hem tijdens de oorlog weliswaar nooit ontmoet had, maar vanuit het ondergrond se verzet geholpen had om naar Bergen op Zoom te komen. Enkele weken daarvoor was Johnny naar de Britse inlichtingendienst ge weest en daar had hij alles verteld wat er was gebeurd in Holland en België. Tevens had hij de namen en adressen moeten doorgeven van mensen die hem geholpen hadden in die ener verende weken. Hij verwachtte dat deze mensen daarvoor een officiële dankbetuiging zouden gaan krijgen en mogelijk ook wat kleding of voedsel namens zijn (de Britse) regering. Johnny ging de RAF waarschijnlijk verlaten, daar men besloten had om alle ex-krijgsgevangenen te demobiliseren en te plaatsen in de release- groep 46. Tevens schrijft hij dat hij inmiddels een cursus motortechniek aan het volgen was. Hij sluit af met de beste wensen van hem en zijn vrouw. Gespreksverslag inlichtingendienst Via de RAF kreeg ik de beschikking over het ver slag van het gesprek dat Johnny op 18 oktober 1945 met de Britse inlichtingendienst had. Hierin vertelde hij onder meer over de periode die aan zijn verblijf in Bergen op Zoom vooraf ging. We volgen de inhoud van het verslag van dit gesprek. John Stephen Jenkins (roepnaam: Johnny) werd geboren op 7 januari 1924 en kwam in dienst bij de RAF op 8 september 1941. Jenkins werd opgepakt in Antwerpen op 27 juli 1944 en be vrijd in Lückenwalde, in april 1945. Hij werd neergeschoten boven Hedel aan de rivier de Maas. Hij was niet gewond geraakt tijdens de landing met zijn parachute in een volkstuintje, maar was wel beide vlieglaarzen kwijt geraakt. Hij klopte aan bij een boerderijtje, maar de vrouw die opendeed was niet vriendelijk en hij was bang dat ze hem aan de Duitsers zou uit leveren. Hij wandelde daarom zuidwaarts langs de rivier. Hij ontmoette enkele jongens die hem van burgerkleding voorzagen en hem verbor gen in een klein bootje. Later namen enkele vissers hem per boot mee naar Rotterdam en brachten hem naar een hotelletje. Hij kreeg er eten en was blijkbaar terechtgekomen bij een groep van de Nederlandse ondergrondse bewe ging. Later werd hij door een man, die lid was van de ondergrondse, meegenomen naar diens Afb. 8. Villa Coryn te Antwerpen, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van de Gestapo gevestigd was. Foto collectie Inventaris onroerend erfgoed België. 123 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 11