HARE MAJESTEIT DE KONINGIN HEEFT Êlj HAAft BESLUIT VAN ORDE VAN ORANjE-NASSAU IN zilver verleend aan grond, een kleine 100 meter ten zuiden van de Hoevensestraat aan de Nieuwkuijkse kant, ten oosten van de boerderijtjes van de weduwe Smits-van Mimpen en de oude boerderijtjes van de families Van Son en Van Ravensteijn. De impact van de crash was enorm en ramp zalig. De bommenwerper had nog zijn volledige bommenlast aan boord. Door de val ontploften de bommen en de luchtdrukgolf die volgde was zo hevig dat de ruiten tot kilometers ver in de omgeving sprongen. De boerderijen die stonden op de plaats waar de Lancaster zich in de grond boorde, werden bij de crash totaal vernield. Al vrij snel breidde de brand zich uit naar de dichtst bij gelegen boerderijen. Die van de families Van Son, een gezin van drie personen, Van Ravensteijn, een gezin van vier personen, en van de weduwe Smits-van Mimpen geraakten direct in brand en werden door de drukgolf van de aardbodem gevaagd. De bewoners kwamen daarbij allen om het leven. In totaal lieten acht mensen het leven. De materiële schade was zo groot omdat de meeste boerderijen en huizen met riet waren gedekt. De vlammen hadden vrij spel en er viel weinig te blussen. In totaal zijn negen boerderijen ten dele afgebrand, tien andere totaal verwoest en zes boerderijen raakten zwaar beschadigd. Geen enkel huis heeft het er zonder schade van afgebracht.18 Tot slot Hiervoor vermeldde ik al dat Johnny Jenkins in zijn tweede brief aan de Janus Klaassen schreef dat hij verwachtte dat de familie een officiële dankbetuiging zou krijgen en mogelijk ook wat kleding of voedsel namens de Engelse regering. Het is inmiddels bekend dat er drie oorkondes bewaard zijn gebleven die Janus Klaassen - na de oorlog - ontving voor zijn hulp aan onderduikers. Deze onderscheidingen werden hem verleend door achtereenvolgens de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower, Sir Arthur Tedder, Air Chief Marshal, Deputy Supreme Commander van de Allied Expedtionary Force en Sir Lewis M. Hodges, Air Chief Marshal van de Royal Air Forces Escaping Society. Tevens kreeg hij op 10 mei 1967 de Orde van Oranje- Nassau in zilver uitgereikt. Nu deze onderschei dingen aan hem zijn verleend, mogen we met zekerheid concluderen dat Janus Klaassen tijdens de Tweede Wereldoorlog zowel Ameri kaanse als Engelse vliegeniers in huis heeft gehad. De familie Klaassen mag dan slechts één van de vele gezinnen zijn geweest die onderduikers in huis hadden, maar zij boden wel onderdak aan een onderduiker met een heel speciaal verhaal. Noten G£OOrM£EST£ï DIK OUDE VAN QEANJB-NA&MU 10 nel 196? 08. 2 DE BRÊMBDAILLE VERBOMDEN AAN DE Adrl iiiUB Carnal is K L k A 3 9 3 JT GEBOREN TE 9orB<™ Böea, 2? a*l 19^3 Dt iA^SJTLIXB Pil MXÜËftLANDfS P1PIX, Afb. 12. Oorkonde behorende bij de verlening van de ere medaille In zilver van de Orde van Oranje-Nassau. Collectie familie Klaassen. 1 Marianne de Hoogh-Andriessen, "Bergse omgekomen bij bombardement in Nijmegen", in: De Waterschans 48 (2018) 3, pp. 138-147. 2 Met dank aan Kees Klaassen voor de brieven van Johnny Jenkins, Bart Baert (Heemkundekring Onsenoort), Gien van Wijk, Alexander van Venrooy (oorlogsmuseum Loon op Zand) en RAF, Ministry of Defence, voor hun informatie. 3 Van de Duitse bezetter moesten alle straatnamen die herinnerden aan het koninklijk huis verwijderd worden en vervangen worden door andere namen. De Waterschans 3 - 2019 128

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 16