4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 De Waterschans 48 (2018) 3, p. 138. TBC: tuberculose is een infectieziekte en wordt veroor zaakt door een bacterie. Deze komt meestal voor in de longen (55%), maar kan ook voorkomen in andere organen van het lichaam (hart, lymfeklieren, wervels, etc.). Tuberculose is te behandelen met een combinatie van verschillende antibiotica. Vroeger was deze ziekte dodelijk. Een Ausweis is een soort werkvergunning die door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd. Op de Ausweis stond aangegeven aan wie de vergunning werd verleend en voor welke periode en welke plaats zij geldig was. https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_ Wereldoorlog. Distributiebonnen worden gebruikt indien maatregelen voor een eerlijke verdeling van goederen over de bevol king door middel van rantsoenering noodzakelijk zijn. Gedurende een oorlog of andere crisissituatie kunnen tekorten aan grondstoffen en/of voedsel optreden waar door een verdeelsysteem moet worden ingevoerd omdat anders een deel van de gebruikers van voedsel en goeder en hiervan verstoken raken. De bedoeling is bovendien hamsteren en speculeren tegen te gaan. https://nl.wikipedia.org/wiki/Distributiebon. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er overal in Europa personen en organisaties die zich verzetten tegen de Duitse bezetter. Ook in Nederland was er verzet. Het verzet, ook wel de ondergrondse genoemd, saboteerde het beleid van de bezetter door nazi's en collaborateurs te doden en andere aanslagen te plegen. Ook hielp het verzet Joden, dwangarbeiders en politieke tegenstanders om onder te duiken en verspreidde het illegale kranten met ongecensureerd nieuws over de voortgang van de oorlog. https://wikikids.nl/Verzet_in_de_Tweede_Wereldoorlog. De Witte Brigade, eerst de Geuzengroep geheten en na de bevrijding Witte Brigade-Fidelio genoemd, was een Belgi sche verzetsgroep die in de zomer van 1940 in Antwerpen was opgericht door Marcel Louette met als bijnaam Fidelio. De Gestapo, afkorting voor Geheime Staatspolizei (tot 1936 ook wel Gestapo voor Geheimes Staatspolizeiamt), was de politieke of geheime politie in nazi-Duitsland (1933-1945). Het centrale Gestapohoofdkwartier bevond zich aan de Prinz-Albrecht-Strasse 8 te Berlijn. https://nl. wikipedia. org/wiki/Belgisch_verzet_in_de_ Tweede_ Wereldoorlog; https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Louette; https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland; https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestapohoofdkwartier(Berlijn). Een Stalag, een Duitse afkorting voor Mannschaftsstamm- und Straflager (ook wel Stammlager), was een gevangenen kamp voor manschappen en onderofficieren die gedurende de Tweede Wereldoorlog in Duitse krijgsgevangenschap waren geraakt. RAF: Royal Air Force. "The Evacuation of Stalag Luft VII in Silesia - January 1945", RAF Ex-POW Association 2005, www.rafinfo.org.uk/ rafexpow/rafexpow_sl7_evac.htmgeraadpleegd 25 april 2012. Paula is hier een man, terwijl in de brief aan de familie Klaassen expliciet sprake was van een vrouw. Voor de RAF was dit een logische vraag, temeer omdat er in Stalag Luft 3 een grote ontsnapping was geweest. Naderhand is het verhaal van die ontsnapping verfilmd onder de titel The Great Escape. De naam C. Pettit wordt in de verschillende bronnen op certii rtifimte is awardtd io is a token of gratitude for and apprtdati'm of the help to the Sailors, Soldiers and Airmen of the Sritish Commonwealth of Nations, which enabled them So escape fromor eoade capture by the enemy. Air Cad Dfp/tjp StiprttQt CuWdDdt^ AliiitS Sixptdi/tojurj F&rtt Afb. 13. Dankbetuiging namens het Britse leger door Arthur William Lord Tedder, hoogste commandant van de RAF. Col lectie familie Klaassen. diverse wijzen geschreven. In de officiële archieven staat zijn naam gespeld als volgt: Sgt. Cyril C.C. Pettit (legernr. 1800865). www.550squadronassociation.org.uk. Gekozen is om de naam te schrijven zoals die in de desbetreffende bron is gebruikt. 16 A. Voorman, in: Reformatorisch Dagblad woensdag 26 juni 1991, p. 20. 17 A. Voorman, in: Reformatorisch Dagblad woensdag 26 juni 1991, p. 20. 18 Deze informatie kregen we van mevrouw Gien van Wijk uit Drunen, die hier een uitgebreid artikel over heeft geschreven, waarvoor onze hartelijke dank. Heemkundekring Onsenoort, Bart Baert. 129 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 17