dens de bezettingsjaren.13 Voorts vond op 25 september 1954 in de Haagse Ridderzaal een ceremonie plaats waarbij, in aanwezigheid van onder anderen oud-burgemeester Ir. H.B.J. Witte van Bergen op Zoom, door de Belgische militaire attaché de Medaille van de Weerstand en de Herinneringsmedaille werden uitgereikt aan Arnold Oirbans en een dertigtal andere West-Brabanders. De auteur heeft niet kunnen achterhalen waarom juist deze Belgische erete kenen aan Nol Oirbans werden verleend, maar aannemelijk is dat daarmee zijn betrokkenheid bij het inlichtingenwerk en bij het opzetten van een verbindingslijn naar Putte en verder in Bel gië werden geëerd.14 Hotel De Draak heeft de Tweede Wereldoorlog zonder noemenswaardige schade doorstaan. In Bergen op Zoom speelt het hotel nog steeds een prominente rol. de piloten en Engelandvaarders zijn geweest, die van die vluchtroute gebruik hebben gemaakt. De bevrijding van Bergen op Zoom Bij de bevrijding van Bergen op Zoom door Ca nadese en Britse troepen werd hotel De Draak een prominente plaats waar de herwonnen vrij heid kon worden gevierd.11 Op 28 oktober 1944 om 10.00 uur in de ochtend hees Harrij de Bruin, ober in De Draak, de Union Jack op het balkon van het hotel.12 Hij verrichtte die plechtige handeling tezamen met mevrouw Lijnkamp, echtgenote van waarnemend burgemeester H.A.F. Lijnkamp; de bemanning van één van de eerste tot Bergen op Zoom doorgedrongen Sherman-tanks was ge tuige van deze bijzondere gebeurtenis. Na de oorlog werd Arnold Oirbans schriftelijk bedankt voor zijn hulp aan de Geallieerden tij- Afb. 3. De Union Jack wordt gehesen op het balkon van De Draak, 28 oktober 1944. Foto particuliere collectie. L JL f\at>r ifiti ftanaur and pleasure ki jJOLt (or servicei ro.tidürüd rjtfr- vice Persarinet during t fie tf^rman oct:tfh(ition. 1940— tf>A3 Afb. 4. Brief van het Awards Bureau Holland waarin Arnold Oirbans wordt bedankt voor aan geallieerde soldaten bewe zen diensten tijdens de bezetting. Niet gedateerd, onderte kend door kapitein P Windham-Wright, in 1945 hoofd van het Bureau. Particuliere collectie. De Waterschans 3 - 2019 132

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 20