Noten Afb. 5. De Medaille van de Weerstand en de Herinneringsmedaille (Belgische onderscheidingen) worden op 25 september 1954 in de Ridderzaal in Den Haag door de Belgische Militaire Attaché uitgereikt aan Arnold Oirbans. Foto particuliere collectie. 1 Met dank aan Frans Hazen voor zijn redactionele (tekst en foto's) hulp bij het schrijven van dit artikel. 2 Men zie hiervoor ook: Willem van Ham en Cees Vanwesenbeeck, Gids voor Oud Bergen op Zoom, Antwerpen 2018, p. 311. 3 Willem van Ham en Cees Vanwesenbeeck, o.c., p. 314. 4 Willem van Ham en Cees Vanwesenbeeck, o.c., p. 314. 5 Willem van Ham en Cees Vanwesenbeeck, o.c., pp. 311-315. 6 https://www.hoteldedraak.nl/website/actie/75-jaar- bevrijding/, geraadpleegd 22 augustus 2019. 7 Een legendarische anekdote uit die periode verhaalt van een in De Draak aanwezige Duitse officier die op enig moment het naast de gelagzaal gelegen toilet wilde bezoeken. Hij hing tevoren zijn koppelriem met pistool aan een haak in de voorruimte van het toilet. Door het openstaande raam naar de er naastgelegen Sint-Annastraat is die koppelriem met wapen toen snel naar buiten gehengeld en in het circuit van het verzet verdwenen. Dit voorval heeft niet geleid tot sancties tegen de bevolking. Het kan niet worden uitge sloten dat de betrokken Duitse officier het verlies van zijn dienstwapen maar heeft verzwegen om zelf geen discipli naire maatregel opgelegd te krijgen. 8 Thans is het stucplafond er niet meer; met een bouw kundige ingreep werd het inmiddels verhoogd. In de huidige gelagzaal is overigens nog steeds het luik zichtbaar dat voorheen toegang gaf tot de bewuste ruimte. 9 Zie hiervoor bijvoorbeeld BN/DeStem, 16 maart 2019, waarin Frans Hazen (huidige eigenaar van De Draak) de plaats toont waar (Joodse) onderduikers en strijders uit het verzet zich in De Draak verscholen. 10 Arnold (Nol) Oirb ans was lid van spionagegroep Wim, Dagblad De Stem van maandag 27 september 1954. 11 Hotel De Draak was tijdelijk ingericht als hoofdkwartier en commandopost van de Canadese troepen. 12 De Union Jack is de nationale vlag van het Verenigd Koninkrijk (die door Canadezen de Royal Union Flag genoemd werd). Als lid van de Commonwealth voerde Canada echter een eigen vlag (een rood veld met in de linker bovenhoek de Union Jack). Deze vlag werd op 15 februari 1965, bij het honderdjarig bestaan van het land, ingewisseld voor de huidige Canadese vlag (de rood witte esdoornvlag). 13 De (ongedateerde) bedankbrief voor zijn bewezen diensten aan de Geallieerden was ondertekend door P. Windham- Wright, Major Officer Commanding. 14 De verlening van beide Belgische eretekenen staat ook open voor vreemden (niet-Belgische staatsburgers). 133 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 21