Sebastianus Cornelis Maria (roepnaam Sjaan), werd geboren op 30 augustus 1924. Hij had vijf oudere broers, Jan, Fons, Piet, Twan en Mol en een zusje Ria dat door iedereen Zus werd ge noemd. Zijn moeder Jane overleed reeds op 22 februari 1936. Wat was er gebeurd? Sjaan was in augustus 1944 19 jaar oud. De ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) had hij afgerond en hij was als kantoorbediende in dienst bij de Bergse firma Rijstenbil. En Sjaan was verliefd op een meisje dat in Amsterdam woonde.4 Er gens in augustus 1944 besloot Sjaan om naar Amsterdam te reizen om haar op te zoeken. Dit ondanks de waarschuwing van zijn vader om het niet te doen. In Amsterdam belandde Sjaan op 16 augustus 1944 in een razzia van de Duitsers en werd hij gearresteerd. Hij moest zijn Ausweis laten zien en vertelde dat hij als kantoorbediende werkte bij de firma Rijsten- bil.5 Daarop belden de Duitsers met deze firma en vroegen of ene Sebastianus bij hen werkte. Omdat de firma deze naam niets zei (ze kenden hem immers alleen als Sjaan) antwoordden ze ontkennend. Waarschijnlijk hebben de Duitse taal en mogelijk ook de krakerige verbinding in dit gesprek een ongelukkige rol gespeeld. Uit latere correspondentie tussen het NIOD en de Stichting 1940-1945 blijkt dat Sjaan Segers is gearresteerd op grond van het feit dat hij zich aan de verplichte tewerkstelling (Arbeit- seinsatz) had onttrokken. Gevolg was dat hij als Arbeitsverweigerer gevangen werd gezet en op 19 augustus 1944 naar kamp Amersfoort werd vervoerd.6 Volgens zijn inschrijfkaart van kamp Amersfoort werd Sjaan op 29 augustus 1944 daar binnengebracht en kreeg hij na te zijn in geschreven kampnummer 6246 toegewezen.7 Ondertussen was zijn familie op de hoogte van het feit dat Sjaan was opgepakt. Zodra ze dit Afb. 2. De lunchroom en banketbakkerij van Cornelis Johannes Segers. Foto collectie West-Brabants Archief. 135 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 23