delingen in september 1944 was het onmoge lijk om vanaf Moerdijk verder te geraken. Hij moest dus onverrichter zake huiswaarts keren Na ruim een week, op 8 september 1944, werd Sjaan op transport gesteld naar concentra tiekamp Neuengamme. Dit transport bestond uit 1.150 personen en kwam daar aan op 10 september 1944. De gedeporteerde mensen kregen een nummer tussen de 48720 en 49870 toegekend.9 Het kampnummer van Sjaan was 49397. Neuengamme was op 13 december 1938 ge opend. Als dependance van Sachsenhausen was het kamp aanvankelijk bedoeld om arbei ders voor de plaatselijke SS-steenfabriek te huisvesten. In juni 1940 werd Neuengamme een zelfstandig concentratiekamp. Het hoofdkamp besloeg 213.000 vierkante meter; hier werden de meeste op transport gestelden binnenge bracht. Neuengamme bezat geen gaskamers wisten, is zijn broer Fons Segers naar het Duit se hoofdkwartier in Bergen op Zoom geweest en heeft hij de zaak aan hen uitgelegd. Daarop kreeg hij van hen schriftelijke toestemming om zijn broer te gaan ophalen.8 Fons ging met het openbaar vervoer richting Amersfoort, maar vanwege de oorlogshan- H.H. JAGERS! J. A. SEGERS, Afb. 3. Sjaan Segers bij het behalen van zijn ULO-diploma, foto collectie Cas Segers. Indien U verzekerd 'wilt ïijrt van Ctn goed Jacht ge wAdt ca van goed gevulde Patronen (In verschillende soorten CFi calibers), vervoegt U don bij Geweermaker, Bergen-ap-ïflom. /UI nudstt adres ifflif - - - - - - - fiMjitbrntxxIiKithfdcn. Afb. 4. Advertentie van Wapenhandel Segers in: De Zeeuw, Christelijk -historisch nieuwsblad voor Zeeland, 25 december 1909, pag. 4. De Waterschans 3 - 2019 136

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 24