4^- ^T. ^*- ApcaJ^Il W. of vergelijkbare middelen om mensen massaal van het leven te beroven. Desondanks stierven er meer dan 42.900 mensen in het kamp door de onmenselijke toestanden die er bestonden. Er heersten epidemieën en er was gebrek aan voedsel. Gedurende de oorlog verbleven er in totaal ongeveer 106.000 mensen in Neuengam- me. ten de gevangenen door hun knieën of struikel den over de mannen die al op de grond lagen. Ze knipperden met hun ogen tegen het licht van de schijnwerpers."11 Wim Aloserij vertelt hoe de dodelijk vermoeide mannen met knuppels vooruit werden geslagen. Om het nog erger te maken, stonden er ook Ooggetuigenverslag In het transport van Sjaan Segers zat ook Wim Aloserij, die kampnummer 49019 kreeg. Hij heeft verslag gedaan van alles hem overkomen is. Wim Aloserij overleefde drie concentratie kampen en een grote scheepsramp. Auteur Frank Krake heeft zijn verhaal opgetekend in het boek De laatste getuige.10 Dankzij dit verslag weten we hoe de aankomst van Wim Aloserij in concentratiekamp Neuengamme verliep en naar alle waarschijnlijkheid daarmee dus ook die van Sjaan Segers in Neuengamme. Hier vol gen citaten uit dit aangrijpende verhaal, over de verschrikkelijke ontberingen die de gevangenen hebben moeten doorstaan. "Aan het begin van de nacht reed de trein stap voets het terrein op van Konzentrationslager Neuengamme. De felle lichten van schijnwerkers drongen in alle coupés door. De gevangenen kwa men weer tot leven. Eindelijk konden ze weg uit die stinkende schijttrein. Bij het vooruitzicht van frisse lucht, een verkwikkende douche en hope lijk een goed bed wilde Wim enthousiast overeind komen, maar zijn benen waren stram van meer dan achtenveertig uur in dezelfde houding zitten. Dat brak iedereen op toen ze de trein werden uitgejaagd. Er was geen perron en ook geen trap, ze moesten snel springen anders werden ze eruit geduwd, maar bij het neerkomen zak- vy A- Stratum, Kn,*~, £**v*w. HfU-atarsn, 6 Ausuatua lfl5l> ,A<^ Afb. 5. Document inzake plaatsing van de naam van Sjaan op het oor logsmonument te Halsteren, detail. Collectie West Brabants Archief. Afb. 6. Prikkeldraadomheining van kamp Neuengamme. Foto website Neuengamme, afbeeldingen. 137 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 25