Zij) Kt h fi/i- c ttu J //'V/ v Afb. 7. Dwangarbeiders aan het werk, foto website Neuengamme, afbeeldingen. Afb. 8. Overzicht kamp Neuengamme. Foto website Neuengamme, afbeeldingen De Waterschans 3 - 2019 138

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 26