Aksmè V: v ifu J£ï tfypy Tod es üi'sacAc in de bittere kou blijven staan voordat ze naar een barak werden gedreven. We vervolgen het relaas in De laatste getuige "Maar eerst had hij andere zorgen, want het ge vecht om een slaapplaats was al in volle gang. In de barak stonden houten kribben van twee meter lang en slechts vijfenzestig centimeter breed, driehoog opgestapeld. Wim vond ach ter in de barak een lege krib, waar hij bovenin ging liggen. Binnen de kortste keren lag er een andere jongeman naast hem. Het lukte om de krib voor hun tweeën te houden, terwijl veel anderen het bed met drie man moesten delen. Zo propten ze tot wel negen man in één houten stapelbed. Ze mochten alleen hun hemd en on derbroek aanhouden. De dunne dekens zorgden niet voor extra veel warmte. Wim merkte het niet eens. Volledig overmand door vermoeid heid viel hij direct in een diepe slaap. De houten planken, die door de paar centimeter dunne strozak nauwelijks werden afgedekt, voelde hij niet eens."14 Na een korte nachtrust van maar enkele uren werden de gevangenen ruw gewekt. De bed den moesten worden opgemaakt en de barak schoongeveegd met een takkenbezem. Daarna werden ze in de rij gezet voor een stuk brood. Zodra Wim zijn ontbijt had ontvangen, kon hij meteen door naar buiten lopen waar om zes uur 's ochtends het appel begon. Ook hierover lezen we soms gruwelijke de tails in De laatste getuige: "Het appel kenden de meesten nog van kamp Amersfoort. Maar waar ze daar het leven zuur gemaakt werd door een kleine groep bewakers, leek het wel of hier iedereen zijn uiterste best deed om er zo hard mogelijk op los te slaan. Razendsnel stond Wim weer in het gelid, midden in de derde rij. Gelaten onderging hij het gedril van de Blockalteste en #"tr- ttytr f. *sffpy 6 fi-tf-r? '7<'j Jut ï-j 5 Ui! ïTtr it*, y iïiv^ f\ f? ft tf-i ttv *- v j- a étr M, ï?trTP iv'ü *^tTT! Jff3 f7 ^9^0 i-Jvtfs, f' - t 4# 'Vff,^p Hix *(fff tfriüftfT» j r, 'in - fj ?j t^# J tj-rri (P*i 's 7) J*»V f fl Cr. i'jf fHvt/'si; rV (fy ''c^ier* f-J, 4 -F,t*r,*j ?S r/ c m ift-n, J. frdriC Wf VCSrf^r'f-KA, J 1 f O». Jf«J77J, "w 4 ff'sjf Afrifj -fm t -»r Af* W yr_ -ft' -'/fArt ~tr 'titfiA rjkfrtj. Jc 4#j4i'i ti o«n»t0, <4 effort '&jM JV W. ^*40 tPióCft ew (*T ljl£ -nprr ir* f a/ö/e ^ï«j7 tt'&i'j f *frs*e if^cX. JT to AvftYt'j «f? <fe ff/ /•Vfrfw 4r#€t f/j **t&sA e{ **A to &*rA r f Y W/-//fff 4rAW w'r/ïg* f* /".r/ fr/»* f#-i 4" 4r/* 4 i i f t.s -V ■=V KV Afb. 10. Pagina uit het dodenboek van het ziekenhuis van Neuengamme. Collectie Archiv KZ-Gedenkstatte Neuengamme. De Waterschans 3 - 2019 140

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 28