V zijn trawanten. Die zorgen ervoor dat ze weer met twintig man achter elkaar en in rijen van vijf stonden opgesteld. De SS-bewakers liepen met hooggeheven hoofd tussen de rijen door en als de tronie van een gevangene ze niet aanstond kreeg die een harde stoot in zijn buik of rug. Tel len was blijkbaar niet hun sterkste eigenschap, want er werd geteld, herteld en opnieuw geteld. Het leek Wim toch niet zo moeilijk, die blokken van honderd, maar het ging de kampleiding om het spel. Lichaam en geest van de gevangenen moesten zo snel mogelijk worden gebroken, dan had je het meeste profijt van hun dwangarbeid en de minste last van ze als mens. Uren stonden ze daar de commando's te oefenen. Nooit was het goed. Sommige bewegingen werden weL twintig of dertig keer herhaald. "Richten!" "Augen links" "Mützen ab" Een officier wees naar een gevangene, waarna een Kapo hem een paar trappen verkocht en nog even met de knuppel na bewerkte. "Mützen auf" Met de muts op bleef Wim staan tot het com mando "Abmarschieren" klonk. Om tien uur 's ochtends was het eerste appel van de dag voorbij en hadden ze een paar uur vrij. Niemand mocht naar binnen. Bekenden zochten elkaar weer op en Wim maakte nader kennis met een groepje mannen dat bij hem in de coupé had gezeten. Ze probeerden door de muur van prikkeldraadrollen heen te zien wat zich in het hoofdkamp afspeelde. Het zicht werd deels ge blokkeerd door barakken van zeker veertig me ter lengte die horizontaal langs de versperring waren gebouwd."15 Tot zover het relaas van Wim Aloserij. Het kan niets anders of Sjaan Segers heeft deze gruwe lijkheden ook moeten doorstaan. Overlijden Op 10 januari 1945 overleed Sjaan Segers, om 5 uur 's morgens. Als doodsoorzaak staat op het formulier van de Speciale Registratie ge naamd Sonderambt A vermeld: hartfalen. Dit Sonderambt A was een speciale afdeling in het concentratiekamp Neuengamme die was opge- .t jir nt 5- MRT (M i juF W- V*1 ttVtw wit Aa a snV-4^L, «W SUftEAU RtPATRlEEfilMG ^JMfUPKS CINTBALE KÜ&TÜ41E Odcrwtrp: HennlijeefnJ itlillidt». PÈVÏÊfl TE VUWL CM! VA N1 lit W. t .tjPAVEN'HAGE i MODEL A Voljfnf t' mn dierti fc-meeitiOnen ^tscvtni is in HjRfih-land te V\ ï/trledfir vV O 3 i Ij Bijïftndei'hïderï van üvcr,,der: i 0 ,.1 Lj, t\AM "c o. Tf+S. Aan ek?c vtiVdring ware n.i. de badw ioe ïc kennen v+n etn af!ic«F aEgeven als bedoeld in K«t eente ld vafi artikel 83 van het SCwn* qd begint bevel k.ngiboekbo»dül3r Stbl. 1926 nc, 34 wrd« Een nfccieeli ovdtdc nHcft n wc.'ftt «n^eda bü -Rn dierst. It ff09C U wroeten de füiïlie ep onoINrieere wi.is cn op de mnmtr, die U deartot bit net! jtttllt VM een «n inïti m lijnfi:! te wil Hrl 'Ci. KoeJd Cenfrele EejiHriLt tejMtiïteiin.jfdlinif d< M±,nar, Afb. 11. Brief van het Bureau Repa triëring. Collectie West-Brabants Archief. Aen: Htt Gcitm ".iiieshiw vt" A. L C A VAN NIJNANTEN. tn^ n P.5. gtbofen. Indien dJ l«ilie daar niet meer Wfl^#ckiS ragcJ-it i|n, «rad ik U d-inffd Cm dooriendinj naar ceservwDOfdfje verblfefaaU. 141 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 29