Beste leden van de Geschiedkundige Kring, Colofon In mijn vorige column fantaseerde ik wat over onze omgang met het verleden en de rol die de historie speelt in ons dagelijks leven. Het feit dat verschillende personen een verschillende kijk op historisch mate riaal kunnen hebben, die bovendien ook nog veranderlijk is, illustreer de ik met het voorbeeld van de nationale zeehelden, die voor de een nog steeds helden zijn, maar in de ogen van de ander koloniale uitbui ters waren. Verhitte discussies over bijvoorbeeld straatnamen, stand beelden en de canon van Nederland zijn hiervan het gevolg. Ik heb er toen niet bij stil gestaan dat er in onze eigen omgeving een prachtige case in de maak was: het Ketrientje. Het gaat in dit geval niet om de kapel, die rijksmonument is, maar vooral om het in donkere baksteen uitgevoerde gebouw uit 1930 aan de oostzijde van het plein dat we nog steeds de Vismarkt noemen. Vijf jaar geleden sloot Huize Sint-Catharina, onderdeel van tante- Louise, en namen de zusters en andere bewoners hun intrek in de noodvoorziening Het Nieuwe ABG. Eerst zou woningcorporatie Stad- lander het terrein van tanteLouise kopen en er woningen en horeca- voorzieningen bouwen, maar beide partijen raakten gebrouilleerd over onder meer de financiële paragraaf. Later zou er met inbreng van hotelier Frans Hazen en Bouwgroep De Nijs-Soffers uit Hoogerheide een hotel komen met zeventig bedden, plus honderd appartementen en een parkeergarage voor driehonderd auto's. Omdat de hotelier zich terugtrok kwam het hele project op losse schroeven te staan en kwam tanteLouise eind 2018 met een nieuw plan voor 189 zorgap- partementen en 43 particuliere appartementen. Bij de presentatie I III Inleveren kopij voor Waterschans 4, 2019: vóór 25 oktober De Waterschans 49ste jaargang nr. 3, september 2019 Kwartaaltijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom ISSN 0926-3918 Oplage: 1300 exemplaren De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl webmaster: Laurijs Weyts: webteam@geschiedkundigekringboz.nl Postbus 280, 4600 AG Bergen op Zoom Bestuur Voorzitter: Koert Damveld Secretaris: Sjef de Wit Holleweg 65 4623 XB Bergen op Zoom tel: 0164 - 257307 e-mail: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl Penningmeester: Jos van Rijn Het Gilde 7 4661 MB Halsteren Tel.: 0164-683418 e-mail: penningmeester@geschiedkundigekringboz.nl Bankrekening 24 05 922 IBAN NL91 INGB 0002 4059 22 Ten name van: Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie 27 euro (minimaal) per jaar Erelid Dr. W.A. van Ham Ledenadministratie Jos van Rijn zie adresgegevens penningmeester Overige bestuursleden Rob Franssen Jan Hopstaken Klaas Plompen Flores Remijn Marc van der Steen Redactie van De Waterschans: René Asselbergs (hoofdredacteur a.i.) Jaap Dekker (redactiesecretaris) Bart van Eekelen Margot Franken Jan Peeters Daphne Valentijn Redactiesecretariaat Jaap Dekker Ansjovislaan 27 4617 AN Bergen op Zoom tel.: 0164-237572 e-mail: j.j.j.dekker@home.nl Toezicht distributie Jos van Rijn zie adresgegevens penningmeester Ontwerp De Werkkamer Bergen op zoom Omslag: Burgers en Canadese militairen bij de tankversperring aan de Antwerpse straatweg. Foto uit M. Rollefson, Green route Up, Den Haag 1945. Layout-vormgeving/druk Twigt GrafiMedia - Moordrecht

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 2