Heeres Kraft Park onderhouden. Deze werk zaamheden voor de Wehrmacht waren een prima dekmantel voor diverse verzetsactiviteiten die vanuit de Difogagarage werden georganiseerd door eigenaar Frits Diepen en zijn personeel. Eind september 1944 gaf Frits Diepen zijn mon teurs opdracht om in staking te gaan en onder te duiken. Hierdoor zou het onderhoud aan de Duitse (vracht)wagens stil komen te liggen. Het zal best wat voorbereidingen gevergd hebben om onderduikadressen te vinden aangezien er behoorlijk wat monteurs in dienst waren. In 1941 had Frits Diepen namelijk 32 personen in dienst.5 Dat aantal zal drie jaar later nog onge veer hetzelfde geweest zijn. Ik kreeg contact met Peter Diepen, de zoon van Frits, en van hem hoorde ik dat zijn vader bij tandarts M.H. Peteri kon onderduiken aan het Zuivelplein 6 te Bergen op Zoom. De heer Pe teri was een klant van Difoga en had gedurende de oorlog zijn Ford V8-cabriolet 's avonds en 's nachts tijdens spertijd in de parkeerkelder van Difoga staan.6 Peter Diepen vertelde tevens dat zijn moeder een vals paspoort had, waarin als beroep stond vermeld tandartsassistente. Het is goed mogelijk dat de heer en mevrouw Diepen patiënt waren bij tandarts Peteri. Op 3 en 4 oktober 1944 ging de Duitse Feldgen- darmerie op zoek naar de ondergedoken mon teurs.7 Familieleden van de monteurs werden onder druk gezet om de onderduikadressen prijs te geven. Tevergeefs, iedereen hield zijn mond of wist het gewoon niet. Als represaille werden in totaal 42 familieleden door de Feldgendarme- rie meegenomen en opgesloten in het Markie zenhof. Tegen de thuisblijvers werd gezegd dat de gijzelaars niets te eten of te drinken zouden krijgen totdat de monteurs zich gemeld zouden hebben. Er werd zelfs gedreigd met executie.8 Gegijzeld voor ondergedoken broer Kees Corrie van Ginneken kwam uit een gezin met negen kinderen. Het gezin van Sjef van Ginneken en Wies de Kok woonde aan de Hermusstraat op nummer 10 te Bergen op Zoom, waar vader een garagebedrijf had voor auto's van Peugeot, maar ook andere merken. Sjef van Ginneken was tevens ziekenvervoerder en had daarom een ambulance, later zelfs twee. Daarnaast runde hij ook nog een taxibedrijf. In oktober 1944 was zijn dochter Corrie 16 jaar oud. Zij was net weer thuis na drie jaar kostschool in Moerdijk bij de Zusters van het Heilig Hart waar zij haar eind examen MULO behaald had. Corrie's broer Kees was 18 jaar en was als automonteur in de leer bij Difoga. Hij moest eind september 1944 door de werkstaking onderduiken. Waar hij ondergedo ken heeft gezeten is niet bekend. Afb. 2. Kees van Ginneken voor het garagebedrijf van zijn vader, datum onbekend. Foto collectie mevrouw De Mooij-Van Ginneken. Afb. 3. De woning aan de Hermusstraat nummer 10 met de vijf garageboxen van het voormalige bedrijf van Sjef van Gin neken, situatie 2019. Foto Yolande Kortlever. 145 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 33