Zoom, maar ook uit de directe omgeving zoals Huijbergen. Op woensdag 4 oktober werden de gezusters Mien (21 jaar) en Jo (18 jaar) Venhui zen gegijzeld voor hun broer Wim (22 jaar) die als monteur bij Difoga werkte en was onderge doken. Alphons Venhuizen en Johanna Smits hadden een groot gezin. Zij hadden in totaal acht zonen en vijf dochters. Wim was de oudste en daarna kwam Mien. Zij vertelt: "Vader was postbesteller en had een postagentschap, eerst in Boxmeer. Moeder zag op een gegeven moment een adver tentie voor een agentschap in Huijbergen. Vader ging toen eerst naar Huijbergen om te kijken hoe het daar was. Met de trein naar Bergen op Zoom, daarna de bus naar Hoogerheide en vervolgens te voet naar Huijbergen. Onderweg kreeg hij een lift van iemand met een rijtuigje. Al snel wist het hele dorp dat hij er interesse in had [in dat postagentschap]." Enkele weken na de bevrijding van Huijbergen op 24 oktober 1944 schreef Jo Venhuizen een uitvoerig verslag van alles wat zij samen met haar zus had meegemaakt. Helaas was het niet meer mogelijk om Jo zelf te spreken, zij is in juli 2018 overleden. Mien Venhuizen heb ik wel gesproken. Ze vertelde dat zij eind 2013 al eens een oproep had gedaan voor meer informatie over de gijzeling op een website over Difoga, maar zij had daar geen reactie op gekregen.9 Het schriftje met het verslag van Jo Venhuizen kwam pas vorig jaar na haar overlijden tevoor- Bergen op Zoom Binnenplaats Markiezenhof Afb. 6. De Grote Binnenplaats van het Markiezenhof met rechts twee van de vier ruimten onder de Grote Galerij, hoogstwaar schijnlijk de ruimten waar de gijzelaars werden opgesloten. Ansichtkaart 1910-1920, collectie West-Brabants Archief. Afb. 7. Het ouderlijk huis van de familie Venhuizen, tevens postagentschap, Schoolstraat 1 te Huijbergen (nu Staart- sestraat 1). Postbode Alphons Venhuizen staat voor het huis. Foto 1928, collectie mevrouw Wijers-Venhuizen. 147 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 35