Gegijzeld voor ondergedoken echtgenoot Antoon Antoon Weijs werkte als chef-monteur bij Difoga tot aan zijn pensioen. Hij was getrouwd met Elisabeth Belet en zij hadden in 1944 twee kin deren, Antje (6) en Louis (3). Het gezin woonde aan de Emmastraat 29 te Bergen op Zoom. Na de oorlog kwamen er nog drie kinderen bij. Ook Antoon moest onderduiken nadat de monteurs eind september 1944 in staking waren gegaan. Antje wist niet waar hij zat en haar moeder wist het evenmin. Op dinsdag 3 oktober werd moe der Elisabeth door de Feldgendarmerie opge pakt en naar het Markiezenhof overgebracht. Mevrouw Bastiaanse (Antje) vertelt: "Mijn vader heeft nooit iets verteld, maar mijn moeder wel. Op een gegeven moment was mijn vader weg. Ik lag toen in het ziekenhuis. Ik had toen bloed tbc. Ik ben heel lang ziek geweest, van mijn vierenhalfde tot mijn achtste jaar. Ik lag in het Afb. 10. Monteurs bij Difoga aan de Antwerpsestraatweg; niet atte namen zijn bekend. Tweede van tinks Gerrit Suijkerbuijk; derde van tinks Phitemon (Phietj van Dongen; vierde van tinks Frans (Suusj Mathijsen. Derde van rechts Fons Daatmans, attijd met stof jas; tweede van rechts zijn broer Jan Daatmans en geheet rechts Antoon Weijs, tiefhebber van motoren. Foto jaren dertig vorige eeuw, cottectie mevrouw Bastiaanse-Weijs. Afb. 11. Het gezin Weijs met vader Antoon, Antje, Louis en moeder Etisabeth, omstreeks 1943. Foto cottectie mevrouw Bastiaanse-Weijs. De Waterschans 3 - 2019 150

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 38