Nadat de gijzelaars waren vrijgekomen op za terdag 7 oktober bleven de monteurs nog on dergedoken. Zij waren nog steeds niet veilig, want de oorlog was nog niet voorbij. Mevrouw Bastiaanse vertelt: "Mijn moeder en ik liepen eens over de Antwerpsestraat (vlakbij de Em- mastraat) en een vrouw zei tegen mijn moeder: "Ik weet waar jouw Toon is". Mijn moeder schrok enorm, maar ik wist toen niet waarom. Moeder wist een adres waar ze terecht kon als ze iets wou vragen. Ze kreeg daar ook bonnen. Die mevrouw hebben ze [het verzet] eens goed aangepakt en die heeft naderhand nooit meer gedag gezegd." De stress zal behoorlijk groot zijn geweest bij de gijzelaars. Volgens mevrouw Van Ginneken had een van de mannelijke gijzelaars tijdens het verhoor zijn mond opengedaan. "Die vent was zo bang en die heeft schijnbaar gepraat." Jo Venhuizen schreef dat de vrouwen op donder dag 5 oktober door de Feldgendarmerie werden ondervraagd. Het is goed mogelijk dat dit ook de reden was dat bijna alle vrouwen ziek wer den tijdens de nacht van 5 op 6 oktober. Het is niet bekend of ook de mannen ziek waren ge worden. Spreken is zilver, zwijgen is goud Voor zover bekend hebben de gijzelaars na de bevrijding niet of nauwelijks nog contact met el kaar gehad. Een kleine maand na de bevrijding van Bergen op Zoom verscheen er zowel in De Avondster (21 november) als in het Brabantsch Nieuwsblad (22 november) een ingezonden brief gericht aan de burgerij van Bergen op Zoom en ondertekend met "De 28 vrouwelijke en 14 mannelijke MARTELAREN van Bergen". Het is niet bekend wie dit bericht naar de kranten heeft gestuurd. Geen van de geïnterviewden wist van het bestaan van dit krantenbericht. Afb. 18. Sergeant-kok George van Halderen staat links van de mobiele keuken. De foto is waarschijnlijk genomen op Kijk in de Pot bij de Kogelvangers in 1933. Foto collectie mevrouw De Bie-Hopmans. Afb19. Ingezonden brief namens de gijzelaars in het Bra bantsch Nieuwsblad van woensdag 22 november 1944. Bron: www.delpher.nl/kranten. De Waterschans 3 - 2019 158

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 46