Antonius Gerardus Maria VENHUIZEN Gij hebt )iem ons gegovcn, Heer, Gij hebt hom oiih weer ontnomen Uw Heilige Wil geschiede. Godenk in Uwe gebeden en II.tl. Missen de Ziet van Zaliger Geboren te Boxmeer c Februari I927 en door een noodlottig ongeval, nog gesterkt <3oor het H. Oliesel, te Huybergen ovcrle- 17 October J!)14. Waakt, want ge weet niet, wanneer do Heer üh3 komen. Math. XXIV, 30. Gelukkig, zij, die in het uur van hun dood in een volmaakte overeenstemming zijn met de Heilige Wil van God, Dierbare Ouders, Broers en Zusters, Ik ben gestorven, maar mijn liefde voor U is niet gestorven ik zal in de liemel blij ven beminnen, gefljk ik U ojj aarde be mind heb Blijft voor mij bidden; ik zal ook U niet vergeten b(j Jezus en Maria. Mijn 'Jezus barmhartigheid. Zoet Hart van Maria wees 111 ij 11 heil, K 582 HOEKb* Huybergen. Zoom. Vanwege de beschietingen konden ze niet direct naar Huijbergen over de Bergsebaan maar moesten ze omlopen via Wouw. Daar had vader op de heenweg zijn fiets verstopt. Ondanks de beschietingen onderweg bereikten ze toch heelhuids Huijbergen en gingen direct naar de schuilkelder bij kloosterboer Louis Sanders. De familie Venhuizen zat daar al vanaf zaterdag 7 oktober, toen het front wel erg dichtbij kwam. De schuilkelder was een lege gierkelder die grondig schoongemaakt was. Deze bood goede bescherming tegen de granaten die overvlogen en her en der terecht kwamen. De families in de schuilkelder werden van eten en drinken voorzien door Marie van Aert, die tijdens de oorlog bij boer Sanders woonde. Dit was niet zonder gevaar. Het zal lastig geweest zijn om de jongens van de families Van der Poel en Venhuizen in de schuiLkeLder te houden. Zo nu en dan gingen ze even naar buiten. Zo ook op die fatale dins dag 17 oktober. Samen met de jongens van Van der Poel gingen Jan en Toon Venhuizen even naar buiten. Vrijwel direct ontplofte er een gra naat achter de varkensschuur. Toon werd in zijn hoofd getroffen door een scherf van deze granaat en Jan kreeg een stukje scherf in zijn schouder. Toon overleed een uur later aan zijn verwondingen. Hij was 17 jaar oud. Hij werd tijdelijk begraven achter de garage van Louis Sanders en na enige maanden herbegraven op het R.K.-kerkhof te Huijbergen. Nawoord Al met al is er veel informatie over de gijzeling in het Markiezenhof boven water gekomen. Het gaat om een korte episode uit de geschiedenis van het stadspaleis, die tot nu toe bij velen on bekend was. De gijzeling zal voor de gijzelaars en hun familie een heftige periode geweest zijn. De uitkomst was immers voor alle betrokkenen onbekend. Het verzet hield er terdege rekening mee dat de gijzelaars afgevoerd zouden kunnen worden of zelfs geëxecuteerd. Een vluchtplan werd al snel gemaakt. Of de gijzelaars zelf een eventuele slechte afloop vreesden is moeilijk te zeggen. Jo Venhuizen schreef wel over de angst K 1671 Afb. 21. Bidprentje voor Toon Venhuizen. Foto uit jaarboek Den Iechtetrekker 1994, pag. 118. Afb. 20. Toon op vijfienjarige leeftijd, detail van afbeelding 8, de familiefoto van omstreeks 1942. Foto collectie mevrouw Wijers-Venhuizen. De Waterschans 3 - 2019 160

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 48