XXII Dragoons}, één eskadron genisten AVREs 81st Assault Squadron Royal Engineersen twee eskadrons vlammenwerpertanks, zogenaamde Crocodiles (A en C Squadron, 1st Fife and Forfar Yeomanry)"2 Het gebruikte jargon in de bovenstaande alinea vraagt om een nadere toelichting. Ter voorbe reiding van de landing in Normandië werden door de geallieerden de obstakels die in de Duitse kustverdediging Atlantikwall waren aan gebracht tot in detail bestudeerd. De aanval lers stelden zich tot doel om specialistische wapens en een tactiek (manier van werken) te ontwikkelen, waarmee de bunkers, betonnen muren, stalen staken, drakentanden en andere ingenieuze verdedigingswerken met zo weinig mogelijk slachtoffers zouden kunnen worden vernietigd. De 79th Armoured Division werd in april 1943 on der bevel gesteld van Major-General Percy Ho- bart. Deze excentrieke generaal met de bijnaam Hobo (de Zwerver), kreeg de opdracht om wa pens en methoden te ontwikkelen om de Duitse verdedigingswerken langs de West-Europese kust in te nemen. In de loop der jaren werden allerhande vreemdsoortige innovatieve wapens in zijn divisie ondergebracht. Dieren fungeerden veelal als codenaam voor deze voertuigen, zo als de Crocodile, de Kangaroo en de Buffalo. De divisie kreeg als snel de bijnaam Hobarts Zoo, de Dierentuin van Hobart, of Hobarts Funnies, vrij vertaald zoiets als Hobarts reizend pretpark.3 Ondanks de gekscherende bijnaam was de taak van deze divisie uiterst serieus. De manschap pen oefenden in het diepste geheim op van de buitenwereld afgesloten locaties aan de En gelse kust. Het strand en de duinen van deze oefenterreinen waren voorzien van bunkers, mijnenvelden en strandversperringen die iden tiek waren aan de Duitse kustverdediging in Frankrijk, België en Nederland. De tactiek en de uitrusting van de divisie bleken tijdens de invasie in Frankrijk en de navolgende campagne zeer succesvol. De divisie telde een aantal zeer innovatieve en succesvolle wapens, waarvan er drie in Bergen Afb. 2. Formatietekens van het I Corps: een witte lanspunt op een rode ruit. Artilleristen droegen het embleem op een ruit in blauw en rood; genisten op rood met twee blauwe strepen en pioniers op een groen-rode ruit. De transporteenheden voerden de ruit in blauw en geel terwijl verbindingstroepen de witte lans op een blauwe achtergrond droegen. Collectie Robert Catsburg. Afb. 3. Generaal-majoor Sir Percy Cleghorn Stanley Hobart (1885 - 1957) in 1942. Foto Imperial War Museum, Londen. 163 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 51