gemoet te rijden. Het boordkanon van de tank moest naar achteren worden gedraaid vanwege de slingerende kettingen, waardoor een Flailen- de Crab zijn wapen niet kon gebruiken. De Flails reden schuin achter elkaar, zodat de rechter rupsband in het spoor van de linker rupsband van de voorganger liep. Op deze manier werd door een drie- of viertal tanks een laan met een breedte van zo'n 10 meter vrijgemaakt. De mij- nenruimers hadden aan de achterzijde een bus met meel gemonteerd, die de rand van de vrij gemaakte laan met een witte streep markeerde. Overigens had de bemanning een groot aantal poetsdoeken gereed tijdens het mijnenruimen, om elke minuut de door modder onbruikbaar geraakte periscoop te vervangen en weer schoon te vegen. Nadat de Flails bij de tankgracht waren aange komen, gebruikten de AVREs de geveegde laan om naar voren te komen. Op de AVRE was een SÖG-brug of een Fascine (takkenbos) gemon teerd. De Fascine was op het motordek van de AVRE gebonden. Vanuit de binnenzijde van de tank konden de kabels die de takken vasthiel den worden losgemaakt, zodat de takkenbos in de tankgracht viel. Als na een gevaarlijke ver kenning van enkele doodsbange genisten was gebleken dat de overspanning van de brug vol doende was om de gracht te kunnen overbrug gen, werd eveneens vanuit het binnenste van de tank de mobiele brug losgemaakt. De brug, maar ook de Fascine, moest in één keer goed liggen, wat gezien de omstandigheden geen gemakkelijke opgave was. Vervolgens kon met de vliegende vuilnisbak, de Petard, een eventuele tankmuur of een bunker in de directe omgeving kapot worden geschoten. Als klap op de vuur pijl passeerden de Crocodiles de tankgracht, waarna de overige stellingen met de vlammen werper werden bestookt. De Duitse militairen waren overigens als de dood voor de Crocodiles. Alleen al bij het zien van dit wapen gaven de meeste soldaten zich over, zelfs al voordat de vlammenwerper daad werkelijk in actie kwam. Door deze reputatie van de Crocodile bij de Duitsers was de beman ning zijn leven niet zeker als ze onverhoopt ge vangen genomen zou worden. Er zijn meerdere gevallen bekend van overmeesterde bemannin gen van Crocodiles die door de Duitsers werden vermoord.4 De inzet van de Funnies in Bergen op Zoom De aanval van de Canadezen vanaf Maria- ter-Heide en Kalmthout in de richting van de Wouwse Plantage en later Bergen op Zoom, ge naamd Operation Suitcase, had tot doel de Duit se troepen bij Woensdrecht te omzeilen en tot de aftocht te dwingen. De aanval begon op 20 oktober 1944 en ging via het oosten in een wijde Afb. 6. Een Crocodile op de oefenplaats. Foto Imperial War Museum, Londen. De Waterschans 3 - 2019 166

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 54