boog om de verdedigers in Woensdrecht heen. Bergen op Zoom werd zodoende vanaf Huij- bergen en Wouwse Plantage aangevallen. De bevrijders arriveerden via de Huijbergsebaan en de Wouwsestraat in het stadscentrum. De Zoom was vanaf 27 oktober gedurende enkele dagen een frontlijn die de stad in tweeën deelde. Het duurde tot 29 oktober voordat de laatste Duitse verdedigers uit het noordelijke gedeelte van de stad waren verjaagd. Aangezien de stad in de loop van 1943 en 1944 door de bezetter aan de oostelijke rand van ver dedigingswerken was voorzien, was de beschik baarheid van de speciale wapens van de 79th Armoured Division van belang voor de aanval lers. Zoals te zien is op de stafkaart (afbeelding 9), was de stad omzoomd door een tankgracht, waarvoor in het noorden de loop van de Zoom was gebruikt. De plaatsen langs de Zoom waar tanks mogelijk zouden kunnen oversteken, wa ren middels de tot op heden zichtbare betonnen blokken ontoegankelijk gemaakt. De tankgracht tussen de Wouwsestraatweg en de Balsebaan heeft inmiddels een nieuwe functie gekregen als Vijver Noord en Vijver Zuid. Alle toegangswegen tot de stad waren versperd. In het zuiden was de Antwerpsestraatweg nabij Nieuw-Borgvliet door grote betonnen blok ken afgesloten (afbeelding 9, nummer 4). Ten oosten van de stad waren de Wouwsestraatweg (nummer 1) en de Balsebaan afgesloten met een betonnen bouwwerk (nummer 2). De muur die de Zoomdam barricadeerde, markeerde de noordelijke zijde van de verdediging van Bergen op Zoom (nummer 3). De enige zwakke plek in de verdediging was de route via de Huijbergse baan, maar daar werd een eventuele aanvaller opgehouden door mijnen en veldversterkingen. Verder werd de verdediging gecompleteerd door loopgraven en kanonsopstellingen die overal langs de loop van de tankgracht waren aange bracht. Er lag dus in Bergen op Zoom voldoende werk op de de Funnies te wachten! De tankmuur in de Wouwsestraatweg en de Balsebaan Vroeg in de ochtend van zaterdag 28 oktober 1944 vernielde een AVRE van No. 1. Troop 8th Field Squadron Royat Canadian Engineers de tankmuur die de Wouwsestraatweg afsloot (afbeelding 9, nummer 1). De muur versperde de doorgang van het kruispunt van de Wouw sestraatweg en de Kastanjelaan. De Britten Afb. 7. Een AVRE met in de koepet de grote Petard op de ptaats van het boordkanon. Foto Imperiat War Museum, Londen. 167 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 55