oom LAND i P Schooltje vïnul ht»r'g V Afb. 9. De Duitse stellingen rondom Bergen op Zoom, Canadese stafkaart schaal 1:25.000, collectie Library and Archives of Ca nada, Ottawa. De verschillende tankmuren die een rol spelen in dit artikel zijn met nummers aangeduid. De informatie van de vijandelijke opstellingen is afkomstig van luchtfoto's die op 17 oktober 1944 werden genomen. De tankgracht is met driehoekjes weergegeven. De kruisjes zijn prikketdraadversperringen en de zigzagtijntjes met pijttjes, toopgraven. Tankmuren zijn met een V met een streepje eronder aangegeven en een mijnenveld is aangegeven door boogjes. Een boogje met een streepje eronder is een krater als gevolg van een vernieling. Aan de blauwe lijnen is duidelijk te zien dat de stad is omgeven door een verdedigings- ring die in het zuiden wordt begrensd door de Molenbeek, ten oosten sluit de tankgracht de stad af en de Zoom verspert de toe gangsweg uit het noorden. 169 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 57